13 اسفند, 1394
وحید احمدی :

اقتصاد مقاوتی نسخه شفابخش اقتصاد بیمار کشور ما است

اینکه عده‌ای در داخل تصور می‌کنند که کلید حل مشکلات اقتصادی در خارج از کشور ما برطرف خواهد شد؛ قطعا یک فکر صحیح و درستی نخواهد بود. آنچه که می‌تواند به عنوان نسخه شفابخش اقتصاد بیمار کشور ما باشد، اقتصاد مقاوتی است

وحید احمدی نماینده مردم کنگاور و صحنه، در گفتگو با خبرنگار «شما» با تأکید برآنکه اولویت دولت در دوران پسا برجام رفع معضلات اقتصادی مردم است؛ اظهار داشت: چنانچه استحضار دارید، موضوع برجام یک مسئله ملی حول محور انرژی هستهای بود که به نوعی همه بخشهای مختلف نظام ، تحت الشعاع آن قرار گرفته بود. نهایتا بعد از گذر فراز و نشیبهای زیاد، مقام معظم رهبری در طی پاسخ نامه رئیس جمهور و مشروط کردن برجام و بیان تذکرات مهم اجازه ورود به اجرائیات برجام داده شد. اما معتقدم آنچه در مرحله پسا برجام حائز اهمیت است و همه مسئولین کشور به خصوص دولت محترم بایستی به فکر حل مشکل و معضل اقتصادی کشور باشد.

وی افزود: اینکه عدهای در داخل تصور میکنند که کلید حل مشکلات اقتصادی در خارج از کشور ما برطرف خواهد شد؛ قطعا یک فکر صحیح و درستی نخواهد بود. آنچه که میتواند به عنوان نسخه شفابخش اقتصاد بیمار کشور ما باشد، اقتصاد مقاوتی است.

احمدی تصریح کرد: سیاستهای اقتصاد مقاومتی به عنوان تنهاترین راه حل معضل اقتصادی کشور است؛ چرا که این سیاستها براساس یک کار کارشناسی و با در نظر گرفتن تمام مؤلفههایی که باید مورد توجه قرار میگرفت، تنظیم شده است. باید تأکید کنم که این سیاستها زیرنظر بیشترین کارشناسان نظام تهیه شده و رویکرد اصلی و اساسی آن بر توانمندیهای داخلی کشوراست. همچنین جلوگیری از اجرای اموری که خود آنها به نوعی موجب مشکلات اقتصادی در کشورشدهاند، همانند بحث بانکداری و موانعی که بر سر راه تولید قرار گرفته از اولویتهای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. زیرا بنده معتقدم عدم توجه کافی به امر تولید داخلی باعث این نابسامانیها شده است.

وی خاطر نشان کرد: ما تنها کاری که میتوانیم به عنوان یک اقدام ملی به آن توجه کنیم، که این اقدام ملی بتواند کشور را نجات بدهد، توجه به توانمندیهای داخلی کشور است، البته می توان از امکانات بیرون هم در جهت رفعاین موانع استفاده کرد؛ اما این تصور که ما با نگاه به بیرون باشد گمان کنیم که صرفا توجه به خارج از مرزها می تواند تمام مشکلات اقتصادی کشور را حل می کند، قطعا یک اشتباه بزرگ و استراتژی است. احمدی تأکید کرد: آنچه که امروز رئیس دولت اعتدال به عنوان برجام ۲ یاد می کند و معتقد است که بایستی در قالب یک برنامه مشترک ملی به وجود آید؛ زمانی به دست می آید، که ما مشکلات رارفع کنیم.وی ادامه داد: رئیس جمهور باید بداند که مردم ما در این شرایط منتظر اقدامات دولت هستند، تا کنون به لحاظ روحی و روانی به گونهای در جامعه تبیلغ شده بود که تمام کارشکنی ها در مسائل اقتصادی مربوط به تحریم ها بوده، و تحریمها را به عنوان عواملی اساسی که موجب رکود و مشکلات اقتصادی، در جامعه تداعی می کرد. احمدی تصریح کرد: الان مردم ما با توجه به اینکه با برجام، رفع تحریم ها اتفاق افتاده، و به ادعای دولتمردان سامان پیدا کرده و امضا شده است؛ لذا دیگر جامعه منتظر اقدام اثرگذار و اقدام واقعی از طرف دولتمردان برای رفع رکود اقتصادی هست؛ اما اینکه بخواهیم دوباره جامعه را وعده به آینده بدهیم و یا اینکه ما مرتبا بخواهیم مشکلات را به آینده و اقدامات جدید وعده دهیم؛ دیگر ملت نمی پذیرد ملت ما منتظر است که دولت با حمایت جدی برای رفع معضل اقتصادی کشور وارد میدان عمل شود تا مردم بتوانند در مدت کوتاهی آثار و علائم این موفقیت را مشاهده کند.

منبع : شما

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.