13 اسفند, 1394
معاون وزير نفت تاکيد کرد:

ضرورت توجه به محیط زیست به موازات تولید نفت و گاز

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در بازدید از نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست، بر ضرورت توجه به مسائل زیست محیطی همگام با فعالیت‌های تولیدی و توسعه‌ای صنعت نفت تأکید کرد.

رکن‌الدین جوادی دیروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست با بیان این مطللب گفت: با توسعه صنعت و پیشرفت فناوری فرصتی ایجاد شده است تا افزون بر توجه به تولید، توجه به محیط پیرامون را نیز از ارکان توسعه بدانیم.

وی با بیان اینکه اگر با توسعه صنعت، سلامت محیط زیست به مخاطره بیفتد، اصل اساسی که همان رفاه انسان است را زیر سوال برده‌ایم، ادامه داد: به این منظور، تیم توانمندی را در HSE شرکت ملی نفت ایران مستقر کرده‌ایم تا بتوانیم همزمان با توجه به توسعه صنعت، فعالیت‌های شرکت را در حوزه محیط زیست بهبود بخشیم.

جوادی گفت: شکل غرفه و محتویات بروشورها و مباحثی که در این نمایشگاه مطرح شده است نشان می‌دهد این باور در همکارانمان ایجاد شده است که باید رویکرد ایمنی، بهداشت و محیط زیست بیش از پیش تقویت شود. وی افزود: رقابتی ناگفته بین شرکتها برای پیشی گرفتن در حوزه محیط زیست ایجاد شده است و تا فرهنگ و باور به محیط زیست و سلامت انسان ایجاد نشود، ایده HSE تحقق پیدا نمی‌کند. جوادی به مباحث مربوط به مسئولیت اجتماعی صنعت نفت در شرکت ملی نفت ایران اشاره کرد و گفت: این شرکت، توسعه و ارتقای اقتصاد و ثروت در کشور را برای ایجاد اشتغال و ایجاد زمینه شکوفایی اقتصاد دنبال می‌کند و در کنار این مسئله، سلامت مردم و محیط زیست نیز به عنوان دارایی بزرگ کشور مد نظر قرار دارد.

معاون وزیر نفت ادامه داد: برای آبادانی منطقه ای که نفت در آنجا وجود دارد، تولید پول و ثروت به تنهایی ملاک نیست، بلکه آبادانی در کنار سلامت و حفظ محیط زیست و آسایش زندگی افراد معنا پیدا می‌کند. جوادی توجه به شاخص‌های HSE را از مهمترین عوامل ارزیابی شرکتها توصیف کرد و گفت: در ارزیابی شرکتهای تولیدی یکی از شاخصهای مهم، توجه ویژه به مسئله محیط زیست است که افزون بر وظایف کمی، حضور و تعامل با مردم و محیط زیست را در بر می‌گیرد. وی در تشریح سیستم پایش آنلاین که در نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست از سوی مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی نفت ایران رونمایی شد،گفت: سیستم پایش آنلاین به نحوی عمل می‌کند که در زمان خطر، هشدار لازم داده می‌شود. جوادی گفت: کاری که شرکت ملی نفت ایران انجام می‌دهد، باید اسباب ارتقای عزت کشور را فراهم کند، یعنی مصالح کشور در آن در نظر گرفته شود و چارچوب قوانین در آن رعایت شود؛ به همین منظور از همکاران خواهشمندیم اهمیت محیط زیست را به عنوان پایه توسعه پایدار کشور، کمتر از اهمیت مقدار تولید نفت و گاز ندانند.

 

منبع : شانا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.