13 اسفند, 1394
مشاور شهردار تهران؛

تفکر تولیدی را در کشور بسط و گسترش دهیم

مشاور شهردار تهران در امور بانوان گفت: در کشور ما تفکر تولیدی جای خود را به تفکر مصرفی داده در حالی که گسترش اندیشه تولیدی موجب استمرار و پایداری یک امر می‌شود که به همین جهت نیز ضرورت دارد تا تفکر تولیدی را در کشور بسط و گسترش دهیم.

زهراسادات مشیر در آیین افتتاح هشتمین نمایشگاه زنان و تولید ملی با بیان اینکه کارها در کشور عمدتا متمرکز بر شعار بوده و کارهای مستمر کمتر اتفاق می‌افتد، اظهار کرد: در ستاد توانمندسازی شعار یک سال را سرلوحه قرار داده و همین شعار را در سال‌های بعد تکرار کردیم. به گزارش تسنیم، وی با بیان اهمیت قرار گرفتن در جهان شبکه ای تصریح کرد: اگر نتوانیم در این شبکه قرار بگیریم یقینا ادامه حیات سخت خواهد بود. بودن در شبکه‌ای از معیار‌های تضمین پایداری کار است که از همین رو شبکه سازی به عنوان شعار اصلی هشتمین نمایشگاه زنان و تولید ملی قرار گرفت. مشیر با اشاره به برگزاری بهتر هشتمین دوره نمایشگاه زنان و تولید ملی نسبت به دوره‌های قبل اظهار امیدواری کرد، این اقدام بتواند باب جدیدی را در حوزه برپایی نمایشگاه باز کند. دیده شدن ایران به عنوان یک مصرف کننده صرف یکی از موضوعات پس از برجام است که باید مورد توجه قرار بگیرد و از این فرصت به بهترین نحو استفاده شود تا بتوانیم آن چیزی را که در اختیار داریم به خارج از مرزها ارائه دهیم. مشاور شهردار تهران در امور بانوان از آمادگی شهرداری تهران برای حمایت از صادارت صنعت پوشاک به خارج از مرزها خبر داد و گفت: امیدواریم با بیان این پروسه در خارج از مرزها بتوانیم زمینه افتخار ایران و ایرانی را فراهم آوریم. web site hit counter

منبع : جامعه وشهروند

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.