12 اسفند, 1394

فیلم/بانکداری اسلامی

نشست دوم از سلسله نشست های اقتصاد اسلامی کانون اندیشه جوان با موضوع بانکداری اسلامی

منبع : کانون اندیشه جوان

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.