12 اسفند, 1394

فیلم/بازار سرمایه اسلامی

دکتر موسویان و دکتر سروش از بازار سرمایه اسلامی و ابزار های آن می گویند.

منبع : کانون اندیشه جوان

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.