12 اسفند, 1394
یک مقام مسئول؛

بیش از ۶۰ درصد محصولات تولیدی پتروشیمی کشور صادر می شود

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: بیش از ۶۰ درصد محصولات تولیدی پتروشیمی کشور صادر می شود و رفع تحریم ها و ارزان شدن خوراک واحدهای پتروشیمی پیامد رشد صدور به خارج را به دنبال دارد.

علی محمد بساق زاده روز چهارشنبه در جشنواره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی افزود: هلدینگ ها و شرکت های پتروشیمی باید خود را برای ورود به پساتحریم و همکاری با شرکت های خارجی آماده کنند.
وی اضافه کرد: صنعت پتروشیمی در دوران تحریم توانست به فعالیت خود ادامه داده و طرح های توسعه را اجرا کند و امروز نیز شرکت های پتروشیمی به منظور بهبود شرایط، با شرکت های خارجی سرگرم مذاکره شده اند.
بساق زاده ضمن تاکید بر لزوم نوسازی واحد های پتروشیمی گفت: بیشتر این واحدها افزون بر هفت سال عمر دارند که باید آنها را نوسازی کرده و طرح های افزایش ظرفیت تولید را به مورد اجرا گذاشت، تا هزینه تولید در آنها کاهش پیدا کند.
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: شرکت های پتروشیمی با یکدیگر رقابت دارند و این موضوع لازم است تداوم یابد تا ضمن دستیابی به فناوری های جدید، تولید محصولات متنوع تری را به دنبال داشته باشد.
وی اضافه کرد: تعامل و همکاری میان شرکت های پتروشیمی باید افزایش یافته و موازی کاری در این صنعت متوقف شود.
به گزارش ایرنا، جمهوری اسلامی در نظر دارد میزان ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی خود را از ۶۰ میلیون تن فعلی به ۱۲۰ میلیون تن برساند و در طول برنامه ششم توسعه و تا سال ١۴٠۴ ( ظرف ۱۰ سال آینده ) به ۱۸۰ میلیون تن خواهد رساند.
سال گذشته حدود ۱۶ میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی به ارزش ۱۰ میلیارد دلار به خارج از کشور صادر شد.

منبع : ایرنا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.