12 اسفند, 1394

کاهش ۵۸ درصدی صادرات کشاورزی در پائیز

تغییرات ارزش دلاری تجارت خارجی کشور بر اساس آمار منتشره گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های مختلف اقتصادی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

تغییرات ارزش دلاری تجارت خارجی کشور بر اساس آمار منتشره گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های مختلف اقتصادی منتشر شد.

تجارت خارجی در برگیرنده صادرات و واردات کالا و خدمات است. در مورد تجارت کالایی، بخش عمده آمار مربوط به آن توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود.

آمار تجارت سایر کالاها که عمدتا به تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی، تجارت برق و گاز و برخی قطعات و ماشین آلات هواپیما و کشتی است، توسط سازمان‌های متبوع (شرکت ملی نفت، وزارت نیرو، شرکت ملی گاز و شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی) تهیه می‌شود.

این گزارش بر اساس آمار تجارت کالایی منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران در قالب طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی رشته فعالیت‌های اقتصادی ISIC.Rev3  تهیه شده است.

طبقه‌بندی انجام شده در این گزارش، منعکس کننده رشته فعالیت صادر کننده یا وارد کننده نیست، بلکه در مورد واردات بیانگر رشته فعالیت تولید کننده خارجی و در خصوص صادرات بیانگر رشته فعالیت تولید کننده داخلی می‌باشد.

در مورد رشته فعالیت وارد کننده کالا، لازم است گمرک جمهوری اسلامی ایران مقصد نهایی کالاهای وارد شده را مشخص نماید.

بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری
ارزش دلاری صادرات محصولات این بخش در پاییز ۱۳۹۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز ۱۳۹۳)، از کاهش ۵۸٫۴۵ درصدی برخوردار است. همچنین تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (تابستان ۱۳۹۴) ۷٫۷۱ درصد افزایش یافته است.

ارزش دلاری واردات محصولات این بخش در پاییز سال ۱۳۹۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز ۱۳۹۳)، از کاهش ۶۸٫۱۲ درصدی برخوردار است. همچنین در مقایسه با فصل گذشته (تابستان ۱۳۹۴) از کاهشی معادل ۴۶٫۸۸ درصد برخوردار است.

بخش شیلات
ارزش دلاری صادرات محصولات بخش ماهیگیری و پرورش آبزیان، در پاییز ۱۳۹۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز ۱۳۹۳) و فصل گذشته (تابستان ۱۳۹۴)، به ترتیب ۶۴٫۳۵، ۲۳۶٫۰۴ درصد افزایش دارد.

این در حالی است که ارزش دلاری واردات محصولات در پاییز سال ۱۳۹۴ این بخش نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز ۱۳۹۳)، ۶۸٫۱۲ درصد کاهش و نسبت به فصل گذشته (تابستان ۱۳۹۴)، معادل ۴۶٫۸۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

بخش استخراج معدن
ارزش دلاری صادرات محصولات بخش استخراج معدن به جز نفت خام و گاز طبیعی، در پاییز ۱۳۹۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز ۱۳۹۳)، کاهشی معادل ۳۷٫۹۴ درصد دارد. همچنین نسبت به فصل گذشته (تابستان ۱۳۹۴) نیز از ۱٫۳۶ درصد کاهش برخوردار است.

ارزش دلاری واردات محصولات این بخش در پاییز سال ۱۳۹۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز ۱۳۹۳)، کاهشی معادل ۶۹٫۲۳ درصد دارد و در مقایسه با فصل گذشته (تابستان ۱۳۹۴) نیز کاهش ۶۳٫۱۸ درصدی را نشان می‌دهد.

بخش صنعت
ارزش دلاری صادرات محصولات بخش صنعت در پاییز ۱۳۹۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز ۱۳۹۳)، ۳۲٫۷۴ درصد افزایش و نسبت به فصل گذشته (تابستان ۱۳۹۴) نیز ۴۲٫۶۷ درصد افزایش دارد.

ارزش دلاری واردات صنعتی در پاییز سال ۱۳۹۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز ۱۳۹۳) و نسبت به فصل گذشته (تابستان ۱۳۹۴)، به ترتیب ۲۲٫۹۷ و ۵٫۴۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

منبع : قدس

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.