11 اسفند, 1394

ویدیوگرافی/ «بورس، خانه ای از حباب»

این ویدیو گرافی با استفاده از مثالی ساده نحوه شکل گیری حباب در بازار بورس را توضیح می دهد و سعی دارد تا در ادامه از نحوه ی کلاه برداری سفته بازان از این رشد حبابی قیمت ها پرده بردارد.

منبع : اندیشکده شاخص

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.