5 آبان, 1394
جمشید پژویان در گفتگو با دفاع اقتصادی:

ارتباط با دیگر کشورها خوب است، اما نه درباره واردات کالاهای اساسی! / چین و ژاپن استقلال اقتصادی ندارند!

هر چه ارتباط با دیگر کشورها در خصوص کالاها، خدمات و نهاده های ضروری و اساسی کمتر باشد، این اقتصاد به نسبت از استقلال بیشتری برخوردار است ، حتما باید خودکفایی در محصولات اساسی در اولویت کاری اقتصادی کشور ما باشد.

جمشید پژویان، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتگو با “دفاع اقتصادی” با بیان اینکه هر چه ارتباط با دیگر کشورها در خصوص کالاها، خدمات و نهاده های ضروری و اساسی کمتر باشد، این اقتصاد به نسبت از استقلال بیشتری برخوردار است گفت: حتما باید خودکفایی در محصولات اساسی در اولویت کاری اقتصادی کشور ما باشد.
وی گفت: این مسئله در چند دهه گذشته وجود نداشته است. حتی در دوران بلوک شرق و غرب نیز علی رغم اینکه هر بلوک در بین کشورهای متحدش تبادل تجاری داشت، بین بلوک شرق و غرب نیز تبادلات تجاری و ارتباطات اقتصادی وجود داشت. لذا چیزی به این شکل که یک اقتصاد بتواند به طور کاملا مجزا از دیگر اقتصادهای دنیا عمل کند، نه بوده و اگر هم باشد ناکارآمد خواهد بود.

پژویان گفت: مفهوم استقلال اقتصادی مطلق به این معنا است که یک اقتصاد با اقتصاد خارج هیچ ارتباطی نداشته باشد که این مسئله دیگر نمود خارجی ندارد.

وی با بیان این موضوع که میزان نسبت تبادلات اقتصادی کشورها با دیگر کشورها به تولید ناخالص ملی شان مبنای تعیین بازبودن و یا بسته بودن اقتصاد کشورها است گفت: در اقتصادهای باز که نسبت تجارت خارجی شان به تولید ناخالص ملی بالاست، استقلال اقتصادی نسبی کمتر است و بالعکس در اقتصادهای بسته این مسئله پررنگ تر است.
پژویان افزود: اقتصاد آمریکا که در دهه ۵۰، ۶۰ و ۷۰ به علت آنکه نسبت تجارت خارجی اش به تولید ناخالص ملی پایین بود، معروف به اقتصاد بسته بود. علی رغم اینکه حجم تجارت خارجی بالایی داشت.
وی گفت: در خصوص استقلال اقتصادی یک نکته ضروری وجود دارد و آن هم کالاهای مورد مبادله است.

پژویان خاطر نشان کرد: ارتباط با دیگر اقتصادها نباید در خصوص کالاها و نهاده های ضروری و سرمایه ای باشد چرا که این مسئله وابستگی مضر برای اقتصاد ایجاد می نماید.

وی گفت: به بیان دیگر هر چه ارتباط با دیگر کشورها کمتر در خصوص کالاها، خدمات و نهاده های ضروری و اساسی باشد، این اقتصاد به نسبت از استقلال بیشتری برخوردار است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: در حال حاضر کشورهای به نسبت مستقل به این صورت عمل می کنند که با دیگر کشورها ارتباط تجاری داشته باشند ولی نه در خصوص کالاهای ضروری؛ که اگر این رابطه قطع شد، بنیان های اقتصادی شان را با مخاطرات جدی روبرو نماید.
وی گفت: در حال حاضر کشورهای اسکاندیناوی و اروپای شمالی به نسبت دیگر کشورهای دنیا این گونه عمل میکنند و از استقلال اقتصادی نسبتا بیشتری برخوردار هستند و وابستگی اقتصادی شان کمتر از اقتصادهای اسیایی همچون ژاپن و چین است.

پژویان با اشاره به اینکه اقتصاد آمریکا علی رغ حجم تجارت بالای خارجی همچنان در زمره اقتصادهای بسته به شمار می آید، خاطر نشان کرد: البته اقتصاد آمریکا نسبت به دهه های گذشته بازتر شده است ولی همچنان جز اقتصادهای بسته است و لذا وابستگی ش بالا نیست.

وی گفت: برای حرکت اقتصاد کشور به سمت استقلال بیشتر اقتصادی بایستی به سمت افزایش کارایی برویم.

پژویان گفت: کارایی باعث خواهد شد، کالاها در کشور با هزینه کمتری تولید شوند لذا در تولید داخل توان رقابت در بازارهای جهانی ایجاد خواهد شد. همچنین بایستی بخش عمده ای از کالاهای ضروری را در داخل تولید نماییم که این کالاها در مواقع خطر پاشنه آشیل اقتصاد کشور نشوند.

مطالــــب مرتبط
بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.