9 اسفند, 1394
دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان

کم نکردن نیروی کار در شرایط تحریم/یارانه صنایع سیمان به دولت

دبیر انجمن صنفی کارخانجات سیمان از مجلس دهم خواست تا برای خروج صنعت سیمان از رکود سه ساله،زمان بازپرداخت بدهی های تولید کنندگان این بخش را افزایش دهد.

عبدالرضا شیخان در گفتگویی با بیان اینکه تصمیمات اقتصادی مجلس دهم تاثیر بسزایی در گشایش قفل های مالی و معیشتی مردم و تولید کنندگان خواهد داشت،گفت:تولید کنندگان سیمان در کشور مصرانه از نمایندگان مجلس دهم انتظار دارند که برنامه ها برای خروج اقتصاد ملی از رکود را دستور کار خود قرار دهند.
وی افرود:به طور نمونه در حال حاضر صنعت سیمان ایران در یک رکود سه ساله فرو رفته و همین مسئله موجب شده تا بیشتر تولید کنندگان در این بخش نتوانند بدهی های خود به بانکها را پرداخت کنند.

شیخان با اشاره به اینکه بازار صنعت سیمان در کشور طی یکسال گذشته ۱۰ درصد کوچک شده است،اظهار کرد:با توجه به اینکه صنعت سیمان در کشور یک صنعت با اشتغالزایی بالایی است،و نیز تولید کنندگان در این بخش با وجود بسیاری از مشکلات اقتصادی در دوران تحریم هیچ نیروی کاری را اخراج و یا تعدیل نکرده است،از این رو مجلس باید نسبت به افزایش زمان پرداخت بدهی های این شاخه صنعتی برنامه و تمهیدات ویژه تری نسبت به صنایع دیگر اتخاذ کند.
وی ادامه داد:در واقع کم نکردن نیروی کار در شرایط تحریم در صنایع سیمان کشور یک یارانه به دولت بود که مجلس دهم بایستی این امر در هنگام اتخاد تصمیمات جدید برای صنایع و یز صنت سیمان را مورد توجه قرار دهند.

منبع : تجارت نیوز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.