8 اسفند, 1394

ویدیوگرافی/«پول و نقدینگی»

این ویدیو گرافی سعی دارد تا با اشاره به یک داستان تاریخی، چاپ بدون پشتوانه ی پول را به عنوان عامل اصلی رشد قیمت و گرانی کالاها در یک جامعه معرفی کند.

منبع : اندیشکده شاخص

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.