8 اسفند, 1394
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:

اقتصاد دانش‌بنیان گلوگاه تجاری‌سازی علم است

دکتر محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: رفتن به سمت اقتصادی که در آن جایگاه نفت به کمترین و جایگاه علم و دانش به بیشترین سطح برای خلق ثروت برسد،‌ از جمله موضوعات مهم کشور است.

دکتر محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: رفتن به سمت اقتصادی که در آن جایگاه نفت به کمترین و جایگاه علم و دانش به بیشترین سطح برای خلق ثروت برسد،‌ از جمله موضوعات مهم کشور است.
به نقل از مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: «کشور ما در اوایل انقلاب این بضاعت و توان علمی را نداشت که بتواند به سمت خلق ثروت حرکت کند چراکه در آن سال‌های اول انقلاب علم و دانشی نبود.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس حوزه اقتصاد دانش‌بنیان را ریشه درآمد کشور و جایگزین فروش نفت دانست و گفت: «اقتصاد دانش‌بنیان، کشور را از فروش اموال نجات می‌دهد و به فروش علم و دانش تبدیل می‌کند و هر روز هم زاینده است و بیشتر می‌شود.»
او افزود: «پایه و اساس خیلی از کشورهای توسعه‌یافته، خلق ثروت از محل دانش است به‌همین‌منظور اقتصاد دانش‌بنیان یک ضرورت است و ایران باید به این سمت برود و با هدفگذاری خوبی که انجام می‌دهیم امیدواریم در یک دهه آینده درآمدهای کشور از محل خلق ثروت ناشی از علم و دانش ایجاد شود.»
پورابراهیمی گفت: «درصورت تحقق این امر می‌توانیم بگوییم تحریم و یا کاهش قیمت نفت هیچ‌گونه تأثیری در اقتصاد کشور نخواهد داشت.»
او گفت: «در حال حاضر گام‌های اولیه خلق ثروت از محل دانش و تجاری‌سازی علم برداشته شده و این نیازمند قوانین جدید است چراکه این موضوع، موضوع جدیدی است، امیدواریم مجلس آینده بتواند بسترهای لازم جهت شتاب تجاری‌سازی علم را فراهم کند.»
پورابراهیمی با اشاره به اینکه گلوگاه حرکت اقتصاد دانش‌بنیان تجاری‌سازی علم است، افزود: «مکانیزم‌های این گلوگاه با شرایط امروز متناسب نیست به همین جهت باید قوانین جدیدی متناسب با این ظرفیت ایجاد شود.»

 

منبع : بازار کار

مطالــــب مرتبط
بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.