8 اسفند, 1394

عملکرد ٢ ساله وزارت نفت در حوزه اقتصاد مقاومتی بررسی می شود

دبیر همایش «صنعت نفت دانش بنیان، تبلور اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی» اعلام کرد: در این همایش، عملکرد ٢ ساله وزارت نفت و فرصتها و چالشهای پیش روی این وزارتخانه در حوزه اقتصاد مقاومتی بررسی می شود.

حمید آلادپوش در گفتگویی با اشاره به برگزاری همایش «صنعت نفت دانش بنیان، تبلور اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی» در ١۵ اسفندماه امسال، عنوان کرد: در این همایش، هفت پانل تخصصی با موضوعهای مختلف برگزار می شود که بررسی نقش دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در انتقال و توسعه دانش بنیادین فناوری در حوزه بالادست صنعت نفت (اکتشاف و تولید)، نقش دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در انتقال و توسعه دانش بنیادین فناوری در حوزه پایین دست صنعت نفت (صنایع پالایش؛ پتروشیمی و گاز)، نقش شرکتهای اکتشاف و تولید (E&P) و شرکتهای پیمانکار عمومی (GC) در انتقال و توسعه فناوری برای تحقق صنعت نفت دانش بنیان و نقش این شرکتها در ارتقای توان داخل (Local Content) با سیاست بازار در مقابل توسعه فناوری از جمله این موضوعات است.

وی تصریح کرد: همچنین بررسی نقش پروژه ساخت ١٠ گروه کالا و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت در انتقال و توسعه فناوری با مزیت تجاری-رقابتی و با رویکرد افزایش توان زنجیره ارزش صادرات خدمات فنی-مهندسی، بهینه سازی مصرف انرژی از طریق اصلاح فرایندها و انتقال و توسعه فناوریهای بهینه سازی و همچنین نقش نهاد تنظیم کننده مقررات (رگولاتوری) برای انتقال و توسعه فناوری و ارتقای توان داخل برای تحقق اهداف صنعت نفت دانش بنیان در این پنلها بحث و بررسی می شود.

آلادپوش با بیان این که مباحث ذکر شده در کارگروه اقتصاد مقاومتی وزارت نفت مصوب شده و قطعیت یافته است، ادامه داد: همچنین این مباحث به عنوان برنامه های وزارت نفت برای حصول صنعت نفتی دانش بنیان در برنامه ششم توسعه لحاظ شده است.

وی تصریح کرد: هدف از برگزاری این همایش، تنها اطلاع رسانی یا ارائه گزارش عملکرد نیست، بلکه برآنیم تا با ایجاد فضایی تعاملی، از پیشنهادهای صاحبنظران، نخبگان و کارشناسان که طی دو سال اخیر به اشکال مختلف وزارت نفت را در حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی یاری کرده اند، آگاه شویم.

دبیر همایش «صنعت نفت دانش بنیان، تبلور اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی» با بیان این که در این همایش، اقدامهای صورت گرفته وزارت نفت برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب تشریح می شود، یادآور شد: همچنین با برگزاری پنلهای تخصصی، روشهای بهبود فرایند انجام کار مورد بررسی قرار می گیرد.

آلادپوش با تاکید بر این که بی شک سیاستهای اقتصاد مقاومتی صرفا از طریق تکرار فرمایشات رهبر معظم انقلاب در این زمینه محقق نمی شود و تحقق این سیاستها نیازمند کار عملیاتی و اجرایی است، گفت: وزارت نفت با امضای قراردادهای همکاری با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در حوزه های بالادست و پایین دست صنعت نفت و ارتقای توانمندیهای ساخت داخل از رهگذر برنامه ریزی برای ایجاد شرکتهای اکتشاف و تولید و شرکتهای پیمانکار عمومی و بومی سازی ١٠ گروه کالاهای مورد نیاز صنعت نفت، به طور عملیاتی در این مسیر گام برداشته است.

وی افزود: اگرچه تلاش برای خودکفایی و ارتقای توان داخلی در همه دوره ها در دستور کار دولتها و وزارتخانه ها قرار داشته است، اما تفاوت اصلی حرکت امروز وزارت نفت برای شکل گیری صنعتی دانش بنیان با فعالیتهای گذشته، در این است که این بار مصمم هستیم دانشهای بنیادین به طور واقعی و در همه ابعاد در صنعت نفت رسوخ کند تا به طور نمونه در ساخت محصولی خاص، هیچ اثری از قطعه وارداتی یا دانش غیربومی مشاهده نشود.

 

 

 

منبع : شانا

مطالــــب مرتبط
بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.