8 اسفند, 1394

کانال اینترنتی صندوق نوآوری وشکوفایی راه اندازی شد

کانال اینترنتی ویژه صندوق نوآوری و شکوفایی به آدرس htt://e_seminar.ir راه اندازی شد.

این کانال ویژه با بارگذاری فیلم رویدادهای دومین رونمایی از محصولات شرکت های دانش بنیان، توانمندسازی شرکت ها و برنامه اسطرلاب راه اندازی شده است.
برنامه نقد دانش ‘ اسطرلاب ‘ با هدف بررسی روند تولید علم در کشور و بررسی موانع موجود که مانع تبدیل دانش به فناوری، ثروت و اقتصاد دانش بنیان می شود، سه شنبه ها ساعت ۲۳ به صورت زنده در شبکه چهار سیما به روی آنتن می رود که فیلم این برنامه در کانال اینترنتی صندوق قابل پیگیری است.
۳۲ محصول درحوزه های الکترونیک، دارو، کشاورزی، آی سی تی، عمران، مواد غذایی وصنعت خودرو تولید در دومین مراسم رونمایی از دستاوردهای شرکت های دانش بنیان با حضورمعاون علمی وفناوری ریاست جمهوری رونمایی شده است.
صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای اجرای ماده پنج اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی که حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات است درسال ۸۹ تاسیس شده است وبراساس آن اعتبارات مالی دراختیار آن گذاشته شده است.

منبع : سینا پرس

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.