6 اسفند, 1394

فیلم/ ربا در آمد نامشروع

ربا در آمد نامشروعی است که در زندگی انسان ها اثر سو میگذارد.

منبع : مدیریت تبلیغات و ارتباطات

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.