6 اسفند, 1394

نقش دولت در ایجاد عدالتِ مورد تاکید اقتصاد مقاومتی

دولت در ایجاد عدالت در جامعه نقش به سزایی دارد و در وهله اول برای تحقق قواعد عدالت در اقتصاد مقاومتی باید بستر سازی کند.

اقتصاد مقاومتی ابزاری است برای محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد در شرایط تحریم و غیر تحریم، به همین جهت یکی از شاخص‌های مهم در اقتصاد مقاومتی، شاخص عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی است.

یکی از ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی، عدالت‌محور بودن است؛ یعنی تنها به شاخص‌های اقتصاد سرمایه‌داری مانند رشد ملی و تولید ناخالص داخلی اکتفا نمی‌کند؛ شاخص عدالت  یکی از شاخص‌های مهم در اقتصاد مقاومتی است، اما به آن معنا نیست که به شاخص‌های علمی موجود دنیا بی‌اعتنایی بشود.

عدالت در اقتصاد مقاومتی به معنای تقسیم فقر نیست، بلکه به معنای تولید ثروت و افزایش ثروت ملی است.

تمام تلاش و استعداد جامعه باید در بهره‌برداری از طبیعت و آباد کردن زمین و توسعه‌ی نعمت‌ها صرف شود. این مسئولیت جامعه در ادبیات اقتصادی، کارایی اقتصادی یا عدالت تخصیصی در سطح کلان است که نتیجه‌ی آن، رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه خواهد بود.

در نتیجه، عدالت اقتصادی به معنای فرآیند تصمیم‌گیری مبتنی بر حقوق طبیعی و فطری، قانون الهی، برابری، برادری، عقلانیت و مصلحت است که در زمینه‌ی تولید به رشد اقتصادی پایدار و توزیع ثروت منجر می شود.

در این میان دولت در ایجاد عدالت در جامعه نقش به سزایی دارد و در وهله اول باید برای تحقق این قواعد بسترسازی کند. از این جهت، دولت‌سازی نقش مهمی در کاهش مداوم نابرابری دارد.

در اقتصاد مقاومتی تحقق یک بازار عادلانه و اسلامی می‌بایست به تنظیم تمامی بازارهای کار، کالا، سرمایه، پول و ارز بر اساس عقود مورد تأیید اسلام بپردازد.

برای کاهش نابرابری، اقتصاد مقاومتی اقدام‌هایی در زمینه‌ی اخذ درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی، واگذاری منابع طبیعی به مردم به‌ویژه طبقات فقیر و کارآفرینان خلاق، اعطای اعتبارات به فقرا و برخی اقدام‌های متداول بازتوزیعی در نظر گرفته است.

دولت باید به کمک بخش خصوصی ناکارآمدی ها را در تحقق کامل عدالت توزیعی از طریق ایجاد نهادهای وقف، قرض‌الحسنه، تعاون و مانند آن‌ها پوشش ‌دهد.

باید گفت که بدون عدالت و بدون نهادها و سیاست‌های موافق ، حداکثر کردن رشد اقتصادی اثر معناداری بر نابرابری و فقر نخواهد داشت و می‌بایست با اقدام و سیاست‌های اقتصادی مناسب (توزیع منابع و امکانات، توزیع کارکردی و توزیع درآمد)، بسترهای لازم برای تحقق عدالت در اقتصاد مقاومتی فراهم شود که در این زمینه دولت نقش اساسی را بر عهده دارد.

منبع : اقتصاد پرس

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.