6 اسفند, 1394

برنامه ریزی برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی از وظایف مجلس

مجلس باید با شناخت و تدبیر همراه با یک برنامه‌ریزی دقیق مسیر تحقق اجرای اصل ۴۴ ، اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و افزایش ظرفیت‌های اقتصادی را فراهم بیاورد.

انتخابات مجلس، این بازوی قانون گذاری کشور را بیشتر از هر زمان دیگر به صدر اخبار کشور کشانده است؛ در این میان برای رسانه های اقتصادی عملکرد مجلس در راستای بهبود اوضاع اقتصادی کشور از اهمیت خاصی برخوردار بوده و هر رسانه ای از دیدگاه خود به بررسی نقش این قوه در حوزه اقتصادی پرداخته است.

ابتدا باید این مساله را در نظر گرفت که اصلی ترین وظیفه مجلس قانون‌گذاری و سپس نظارت بر حسن اجرای آنهاست؛ نمایندگان مجلس باید طرحها و لوایح را همه جانبه ارزیابی کرده و در صورتی که به نفع مردم یا اقتصاد کشور باشد، به تصویب برسانند، چراکه ممکن است دولتها طرحی را به مجلس ببرند که به نفع مردم و اقتصاد نباشد اما به سود دولت باشد.

هماهنگی دولت و مجلس موثر است و می تواند در بسیاری از زمینه ها مفید باشد اما در مورد مسائلی که مستقیما با معیشت مردم در ارتباط است هر یک باید وظیفه خود را به همکاری با دیگری ارجحیت بدهد.

مجلس باید قادر باشد توانمندی‌های اقتصادی را در مردم بیدار کند و به نوعی بین منابع موجود با مصارف توازن برقرار کند. به عبارت دیگر، بین اقتصاد،‌ مردم و دولت و منابع موجود ارتباط صحیح برقرار کند که این مساله با اصلاح قوانین و تصویب بودجه‌های موثر که دولت پیشنهاد می‌کند و از همه مهمتر نظارت بر نحوی اجرای قوانین ایجاد می شود.

 مجلس باید با شناخت و تدبیر همراه با یک برنامه‌ریزی دقیق مسیر تحقق اجرای اصل ۴۴ ، اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و افزایش ظرفیت‌های اقتصادی را فراهم بیاورد.

اقتصاد در ذات خودش یعنی تولید سود و ثروت، تولید رفاه و فرصت و استفاده بهینه از منابع، به همین جهت مجلس برای خدمت و ایجاد ظرفیت در نهاد ملت تعریف شده است و به همین جهت باید همه توان خود را به کار بگیرد تا بیش از هر زمان دیگر کشور درونزا اداره شود.

منبع : اقتصاد پرس

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.