6 اسفند, 1394

پول در صدر اسلام /موشن گرافی

این پویا نمادانش تلاش می کند به این سوالات پاسخ دهد: در صدر اسلام چه الگوی پولی ای حاکم بوده است؟ پول در الگوی معیشت صدر اسلام چقدر نقش داشته است؟ پیامبر صلوات الله چه سیاست هایی را به کار می گرفته اند تا پول بتواند در زندگی مردم نقش سازنده ای داشته باشد؟ در نهایت پاسخ به این سوالات روشن می کند چیزی که امروز در الگوی معیشت جامعه ی ما اجرا می شود چقدر با آنچه در صدر اسلام حاکم بوده متفاوت است.

منبع : اندیشکده شاخص

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.