5 اسفند, 1394

بانک ها با سپرده های قرض الحسنه مردم چه کرده اند؟

بانک ها منابع قرض الحسنه مردم را به چه کسانی وام داده اند؟ بانک ها با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه مردم چه کرده اند؟ چه بخشی از این منابع وام ازدواج داده شده است؟ چه بخشی از این منابع به کارکنان بانک ها وام داده شده است؟ چه بخشی از این منابع توسط خود بانک ها استفاده می شود؟ نقش مجلس و بانک مرکزی در این زمینه چیست؟

منبع : اخبار پول وبانک

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.