5 اسفند, 1394

اقتصاد زیستی راهبرد تحقق اقتصاد مقاومتی

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: اقتصاد زیستی یکی از مهم ترین راهبردهای ملی برای تحقق اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی در کشور است.

مصطفی قانعی با بیان این مطلب گفت: اقتصاد زیستی شاخه نوظهوری است که پتانسیل های مربوط به آن به متولیان امر از نهادهای سیاست گذار، صاحبان صنایع، سرمایه گذاران، کارآفرینان و فناوران مرتبط اجازه می دهد بازار زیست فناوری را گسترش دهند.

وی اظهار کرد: اقتصاد زیستی این فضا را فراهم می کند که فعالان این حوزه با ایجاد فضایی تعاملی پیرامون مفهوم نوینی از کسب و کار و اقتصاد، زمینه مشارکت طرفین در ایجاد و گسترش بازار فرآورده های زیستی و رونق اقتصادی در این عرصه تلاش کنند.

قانعی با اشاره به اینکه عرصه نوین زیست فناوری یکی از عرصه های مطلوب برای توسعه جامعه محسوب می شود، گفت: این رشته مهم علمی با شعار اقتصاد زیستی، راهبرد ملی در تحقق اقتصاد مقاومتی در ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته وی، در این عرصه مهم علمی که در دنیا به عنوان یک شاخه علمی جدید شناخته شده، موضوعاتی مانند فرصت ها و چشم انداز اقتصاد زیستی، راه کارهای توسعه فناوری، بازار و رقابت پذیری در صنایع زیست فناوری، مدل های نوآوری و کارآفرینی در اقتصاد زیستی دانش بنیان، الگوهای سرمایه گذاری در زیست فناوری و سیاست ها و الزامات توسعه اقتصاد زیستی مدنظر قرار دارد.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی با اشاره به نخستین اجلاس اقتصاد زیستی و زیست بازار ایران، تصریح کرد: ستاد توسعه زیست فناوری نیز با توجه به اینکه دنیا با یک نظام جدید اقتصادی به نام اقتصاد زیستی روبرو است که اتفاقی بسیار اثرگذار در عرصه اقتصاد کشورها است، با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رییس ستاد توسعه زیست فناوری و متخصصان و کارشناسان این حوزه را برگزار کرد تا ایران نیز از این عرصه مهم علمی عقب نیفتد.

به اعتقاد قانعی، در این اجلاس شرایط مناسبی برای تبیین مفاهیم اقتصاد زیستی و بسترسازی برای استقرار و توسعه نظام اقتصاد زیست بنیان در کشور برای نیل به اهداف متعالی نظام در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم شد.

منبع : اقتصاد برتر

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.