5 اسفند, 1394

اقتصاد مقاومتی چیه و به چه درد میخوره !؟ (موشن گرافیک)

اقتصاد مقاومتی چیه و به چه درد میخوره؟

منبع : مرکز هنری رسانه ای ایده

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.