27 بهمن, 1394

اعلام آمادگی تسنیم برای برگزاری “مناظره” بین مخالفان و موافقان “تراریخته”

خبرگزاری تسنیم در راستای ایجاد کرسی های آزاداندیشی، آمادگی خود را برای برگزاری مناظره بین موافقان و مخالفان محصولات تراریخته اعلام می کند.

چندی است موضوع «محصولات تراریخته، یا دستکاری ژنتیکی» و محاسن و معایب حاصل از آن، به بحث داغ رسانه ای تبدیل شده است. در این میان برخی از متخصصین، که در زمره مخالفان آزادسازی استفاده از این فناوری در محصولات عمومی کشاورزی قرار دارند، معتقدند که استفاده از این نوع از محصولات، مصداقی از پروژه «نفوذ» توسط کمپانیهای «صهیونیستی»، و برای وابسته کردن مردم به این شرکتها، و بیمارکردن تدریجی مردم ایران است. همچنین این جریان موافقینی هم دارد، که کشت این محصولات را «ضروری» و «لاجرم» می دانند؛ ایشان مخالفان را به «فناوری هراسی» و عقب ماندگی متهم می کنند.

خبرگزاری تسنیم، آمادگی خود را برای دریافت اخبار، مقالات علمی و همچنین میزبانی مناظره و نشست علمی، میان این دو گروه اعلام می کند. مهمترین عناوین بحثها از این قرار است:

الف) الزامات حقوقی و قانونی داخلی و بین المللی له یا علیه رهاسازی کشت محصولات تراریخته

ب) سابقه و تبعات استفاده از این محصولات در سایر کشورهای جهان

ج) الزامات فنی و فواید یا مضرات بیولوژیک این محصولات

د) ضرورت استفاده یا عدم استفاده از این محصولات

ه) فساد یا ناکارآمدی عوامل اجرایی و مراجع علمی در تأیید و یا رد این محصولات

و) ارتباط طرحهای ملی «نکاشت» یا «کشت فراسرزمینی» با تولید و رهاسازی محصولات تراریخته

ز) وجود یا عدم وجود استانداردها و شاخصهای فنی مناسب برای پایش خطرات این محصولات

ک) نقش تراستهای مالی در تجارت سلامت بشر

ل) استفاده از تراریخته ها به عنوان سلاح علیه دشمنان جهانی سازی با مرکزیت‌امریکا

منبع : تسنیم

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.