26 شهریور, 1394
رئیس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

رفت و آمد هیات های خارجی، راه نفوذ دشمن را آسان میکند

زمینه هایی که ما از گذشته تا امروز به خارج از کشور وابستگی داشتیم عمدتا هنوز هم وجود دارند. در زمینه هایی که در گذشته چه به لحاظ مواد اولیه و چه به لحاظ فناوری وابستگی داشتیم اگر تلاش نکنیم و خلا های موجود را پرنکنیم هنوز هم زمینه های نفوذ وجود دارد.

رضا مقدس رئیس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه درباره زمینه های نفوذ اقتصادی غرب به خبرنگار تراز گفت: زمینه های نفوذ چه در بعد اقتصادی و چه در بعد سیاسی زمانی فراهم می شود که در فضای جامعه خلایی وجود داشته باشد. تا زمانی که ما تلاش نکنیم روی پای خودمان بایستیم و راحت طلبی در جامعه رایج باشد می تواند زمینه برای نفوذ نیز فراهم شود. لذا اگر راحت طلبی مطرح شود دشمن با استفاده از خلا هایی که به واسطه سهل انگاری یا عدم برنامه ریزی در اقتصاد ما وجود دارد از طریق بنگاه ها و شرکت های خود به اقتصاد ما نفوذ کرده و بعد در سایه نفوذ اقتصادی ممکن است زمینه نفوذ سیاسی نیز فراهم شود.

وی درباره راه های موجود برای نفوذ در اقتصاد ایران گفت: زمینه هایی که ما از گذشته تا امروز به خارج از کشور وابستگی داشتیم عمدتا هنوز هم وجود دارند. در زمینه هایی که در گذشته چه به لحاظ مواد اولیه و چه به لحاظ فناوری وابستگی داشتیم اگر تلاش نکنیم و خلا های موجود را پرنکنیم هنوز هم زمینه های نفوذ وجود دارد. برای نمونه درموضوع فن آوری هسته ای ما در گذشته چنین توانایی نداشتیم اما بعد از رسیدن به این فن آوری علاوه بر عدم وابستگی به بیگانگان، قدرت چانه زنی و مذاکره ما، نیز افزایش یافته است.
مقدس درباره نحوه مقابله با نفوذ اقتصادی غرب به ایران تصریح کرد: به نظر من باید یک عزم و همدلی ملی بین دولت، مجلس و مردم وجود داشته باشد. الان خوشبختانه مقام معظم رهبری این برنامه ها و محورها را تحت عنوان اقتصاد مقاومتی ابلاغ کردند منتهی آن پیوند و ارتباط اجتماعی که باید بین مصوبات مجلس و عزم دولت و ملت همپوشانی شود ایجاد نشده است. به نظرم باید نقطه شروع این کار توسط مجلس و فراهم کردن بسترهای نرم افزاری آن توسط وضع قانون و…. باشد و بعد دولت نیز باید توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دستگاه های اجرایی بسترهای اجرایی آن را فراهم کنند. به نظرم اگر این بسترها آماده بوده و مردم ببینند که به راحتی می توانند ورود پیدا کنند. مشارکت بیشتری خواهند داشت.

وی خاطر نشان کرد: در بحث مقابله با نفوذ اقتصادی مسئله خودکفایی و استقلال از اهمیت بالایی برخوردار است. متاسفانه به دلیل عدم توجه کافی به مسائل اقتصادی و وجود روزنه ها و خلا هایی که در اقتصاد ما وجود دارد امکان نفوذ اقتصادی به کشور وجود دارد. علی رغم اقداماتی که در طول این سال ها صورت گرفته ولی باز دیدیم که در اثر تحریم های خارجی در چند سال اخیر مشکلات زیادی برای اقتصاد ما ایجاد شد. بنابراین همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند باید در بعد اقتصادی توجه بیشتری به موضوع استقلال اقتصادی صورت گیرد. در غیر این صورت اگر ما نتوانیم خودکفا شده و نیازهای اقتصادی خود را تامین کنیم طرف غربی این را علامت وابستگی و انتظار ما برای حضور اقتصادی آن ها در ایران دانسته و در سایه تامین نیازهای اقتصادی ما ممکن است زمینه نفوذ فرهنگی و سیاسی نیز ایجاد شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه در باره حضور هئیت های اقتصادی کشورهای اروپایی در ایران، به تراز گفت: با توجه به اهداف نظام اسلامی و قانون اساسی باید در حیطه اقتصادی نقشه راه مشخصی داشته باشیم. یعنی بدانیم اقتصاد ما کجا بوده، امروز کجاست و قرار است در آینده به کجا برسد. اگر بدانیم چه برنامه و اهدافی داریم و می خواهیم از طریق این مذاکرات اقتصادی با هیئت های خارجی حاضر در ایران به چه دستاوردی برسیم می توانیم برنده باشیم اما اگر ندانیم که می خواهیم چکار کنیم و نقشه راه مان مبهم باشد ممکن است با وجود ارتباط اقتصادی با کشورهای غربی آن ها سود بیشتری ببرند. لذا باید تنگناها، چالش ها و ظرفیت های اقتصادی خودمان را شناخته و در راستای رفع این چالش ها از حضور هئیت های اروپایی در ایران استفاده کنیم.

منبع : تراز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.