16 شهریور, 1394
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق

برنامه های امروز دولت هیچ تناسبی با اقتصاد مقاومتی ندارد

نمی شود کسانی که به یک جریانی اعتقاد ندارند در راس امور باقی مانده و از آن ها بخواهید بر خلاف اعتقاداتشان عمل بکنند، این شدنی نیست. شاید گام اول باید این باشد که دولت تیم اقتصادی خود را بازسازی کرده و از افرادی استفاده کند که به حقانیت این جریان معتقد باشند.

حجت الله عبدالملکی عضو هئیت علمی دانشگاه امام صادق درباره وظایف دولت در ایجاد برنامه اجرایی و عملیاتی منسجم در راستای اقتصاد مقاومتی به خبرنگار تراز گفت: در ابتدا دولت باید مبانی اقتصاد مقاومتی را بپذیرد و در مرحله بعد این مبانی را در حوزه های مختلف عملیاتی کند. اقتصاد مقاومتی براساس مقدمه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برنامه ای علمی و بومی برآمده از فرهنگ ملی و اسلامی است. در انتها نیز می گوید: این اقتصادعینیت بخشنده به نظام اقتصادی اسلام خواهد بود.

وی افزود: مقدمه کار همین تعاریف هستند یعنی اعتقاد به اینکه اسلام الگوی اقتصادی دارد وفرهنگ اسلامی و انقلابی ارزشمند است ثانیا می تواند یک الگوی اقتصادی بومی و علمی را می تواند اجرا کند. این مسئله یک زیر ساخت جدی در برنامه ریزی اقتصادی دارد کمااینکه متاسفانه می بینیم عموم مشاوران اقتصادی و حتی مسئولین اقتصادی دولت این الگوی علمی را که به عنوان مبنای اقتصاد مقاومتی می پذیرند الگوی اقتصادی لیبرالی و لشگر آن نیز سرمایه داری مقیم است. این اتفاقاتی که در غرب عالم به خصوص در آمریکا در حال رخ دادن است. عدم اعتقاد به الگوی اقتصادی برآمده از اسلام باعث یک نوع عملکرد التقاطی شده که امروز در عملکرد دولت شاهد آن هستیم.
عبدالملکی ادامه داد: به نظر من دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی کادر مدیریتی خود را تغییر دهد. نمی شود کسانی که به یک جریانی اعتقاد ندارند در راس امور باقی مانده و از آن ها بخواهید خلافغ اعتقاداتشان عمل بکنند این شدنی نیست. شاید گام اول باید این باشد که دولت تیم اقتصادی خود را بازسازی کرده و از افرادی استفاده کند که به حقانیت این جریان معتقد باشند. در گام بعدی باید الگوی اقتصاد مقاومتی به زبان دستگاه های مختلف کشور ترجمه شود. برای مثال تصور وزارت نفت از اقتصاد مقاومتی برخلاف متن نظریه اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی آمده است تصور وزارت نفت این است که در اقتصاد مقاومتی تا آنجا که می شود باید حتی به قیمت های بسیار نازل نفت بیشتری فروخت. خب این مسائل یا از درک غلط اقتصاد مقاومتی یا ناشی از پایبند نبودن مسولان وزارت نفت به الگوی اقتصاد مقاومتی است. در اقتصاد مقاومتی بناست زنجیره ارزش افزوده در صنعت نفت تکمیل و تقویت بشود. این به معنای این است که ما باید خام فروشی مان کاهش یافته و تبدیل نفت به سایرمحصولات در دستور کار قرار گرفته شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق تصریح کرد: برنامه های اقتصادی امروز دولت هیچ تناسبی با اقتصاد اسلامی ندارد و فقط اسم اقتصاد مقاومتی را یدک می کشد و دولت صرفا به واژه اقتصاد مقاومتی اکتفا کرده است.

این اقتصاددان درباره تشکیل ستاد فرماندهی برای اجرای اقتصاد مقاومتی به تراز گفت: متاسفانه یکی از مشکلات اقتصاد ما نبود نهاد فرماندهی است . همانطور که شورای عالی امنیت ملی که متولی امنیت ملی کشور است یا شورای انقلاب فرهنگی که نهادی فراقوه ای است ما در حوزه اقتصاد از داشتن چنین نهادهایی محرومیم. به هرحال ما به شورایی اقتصادی احتیاج داریم که برخی از امور را بین قوا هماهنگ بکند البته این مسئله در مقاطع مختلف مطرح شده و عموما دولت ها به دلیل نگرانی از افزایش نظارت ومحدودیت اختیارات خود زیر بار این موضوع نرفته اند. اما ایجاد چنین نهادی یک گام بلند و ضروری بوده و اتفاقا شروع کننده آن نیز باید دولت باشد. یعنی برای اجرای اقتصاد مقاومتی هر مجموعه و دستگاهی باید چنین نهادی را تشکیل بدهد البته این حرف به معنای ایجاد ساختار و تشکیلات جدید نیست بلکه باید از همان ساختارهای موجود چینش مجددی ایجاد بکنند تا امکان اجرای اقتصاد مقاومتی را به آنها بدهد.
وی در مورد این ستاد فرماندهی خاطرنشان کرد: همه قوا، همه دستگاه های عمومی و غیردولتی و از همه مهمتر دولت به چنین ستادی احتیاج دارد. این ستاد باید درک درست و روشنی از اقتصاد مقاومتی داشته باشد و درگیر برداشت های غلط و التقاطی نباشد.
عبدالملکی با اشاره به طرح مسکن مهر و وحدت دستگاه اجرایی کشور برای انجام یک پروژه بزرگ گفت: در دولت نهم این طرح پشتیبان چندانی نداشت و از آنجا که وزارت مسکن و شهرسازی متولی این کار بود اهتمام چندانی برای اجرای این پروژه وجود نداشت و حتی مقداری از منابع این طرح نیز هدر رفت اما در دوره دهم ، وزیر مسکن و شهرسازی بعدی به دلیل اعتقاد و التزامی که به این طرح داشت به شدت پیگیر و فعال بود به نحوی که شاید اگر همین سیستم فعال بود امروز همه این مسکن ها آماده تحویل می بود. الان نیز ما در اقتصاد مقاومتی به ستادی نیاز داریم که به این موضوع اعتقاد و التزام داشته باشد.

منبع : تراز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.