6 مهر, 1394
نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین :

برای بازسازی اقتصاد نیاز به زمان داریم

شخصاً معتقد هستم قبل از تحریم نیز سرمایه گذار خارجی نمی آمده است؛ زیرا فضای داخلی کشور آماده نبوده است. اگر هوشمند باشیم و از تجربیات دنیا استفاده کنیم، این فضا آماده میشود.

مجیدرضا حریری ،نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین درباره تبعات و پیامدهای مثبت لغو تحریمهای خارجی به تراز گفت: اگر فرض کنیم همه‌ی مشکلات ایران با دنیای غرب برطرف شود، واقعاً فضای جدیدی در اقتصاد ایجاد میشود.حریری در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ایران این قابلیت را دارد که بعد از اتفاقات بدی که در سالهای اخیر برای او رخ داده خود را بازسازی کند گفت: این بازسازی زمان بر است و البته همت و تلاش مضاعفی را زا سوی دولتمردان میطلبد. وی اضافه کرد: هر انقلابی می تواند هر اقتصادی را فلج کند، اقتصاد ایران بعد از انقلاب با وجود جنگ تحمیلی در مدت دو تا سه سال سروسامان گرفت. بعد از جنگی که هزار میلیارد دلار در آن زمان تخریب و ضرر و زیان برای کشور داشت، در مدت سه تا چهار سال خود را بازسازی نمود، یعنی ظرفیت بازسازی هم اکنون به راحتی وجود دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه اتفاقی که به دلیل تحریمها برای کشور افتاده است، برای بازسازی نیاز به زمان دارد گفت: گر برنامه‌ای داشته باشیم که خیلی زود این اتفاق می‌افتد. از بین رفتن تحریم‌ها یک‌سری اثرات آنی نیز دارد، از جمله باز شدن هرچه بیشتر فضای روانی است که امید به آینده را در بین مردم تشدید میکند. وی اضافه کرد: جوانی که امروز بیکار است از این خمیدگی خارج می‌شود و احساس میکند دو تا سه سال دیگر میتواند سرکار برود. این امر به جامعه روحیه میدهد برای آنکه فعال بشود. منابع ارزی خارج از کشور نیز در دسترس قرار میگیرند و تزریق خوبی برای شروع کار و حرکت اقتصادی هستند. اگر فضای داخل کشور آماده باشد، روی این واژهها تأکید می‌کنم، در واقع فضا برای حضور سرمایه گذار خارجی در کشور آماده میشود.

وی در پاسخ به این سوال که یعنی قبل از لغو تحریمها سرمایه گذار خارجی به کشور می آمده به تراز گفت: شخصاً معتقد هستم قبل از تحریم نیز سرمایه گذار خارجی نمی آمده است؛ زیرا فضای داخلی کشور آماده نبوده است. اگر هوشمند باشیم و از تجربیات دنیا استفاده کنیم، این فضا آماده میشود. فضای بعد از تحریم میتواند کمک بسیاری برای ما محسوب شود. تجربیات کشورهای دیگر هست. برای سالهای آینده حداقل به سالی ۵۰ تا ۶۰میلیارد دلار سرمایه ای که از بیرون به کشور بیاید احتیاج است، نه سرمایه ای که حاصل از فروش نفت باشد. برای سرمایه ای که از بیرون کشور وارد میشود باید برنامه ریزی داشته باشیم. وی توضیح داد: این سرمایه میتواند برای کمپانیهای خارجی باشد، میتواند برای ایرانیان خارج از کشور باشد که می‌توان آن‌ها را سرمایه‌ی اقتصادی به شکل (Cash) و نقدی در نظر گرفت و می‌تواند برای ایرانیانی باشد که داخل کشور هستند، اما پولشان خارج از کشور است. بیش از این‌ها مغز در کشورهای خارجی داریم که اگر به شرایط سابق در کشور برسیم امکان بازگشت آن‌ها بسیار زیاد است.

منبع : تراز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.