4 مهر, 1394
دکتر امیرعلی سیف الدین در گفتگو با تراز بررسی کرد:

چرا دولت یازدهم نمی تواند دلار را تک نرخی کند؟

تک نرخی شدن دلار باعث می شود اذهان عمومی افزایش نرخ ارز را متوجه دولت کنند ولی دو نرخی شدن، تقصیر را به گردن دست نامرئی می اندازد، پس سیاست مناسب باید این باشد که نرخ ارز دو نرخی باقی بماند ولی ارزهای متعلق و یا وابسته به دولت بیشتر در بازار و حتی غیر دولت بیشتر در بازار آزاد فروخته شوند.

دکتر امیرعلی سیف الدین درباره تک نرخی شدن دلار و اینکه چرا دولت تاکنون علی رغم وعده هایی که داده است نتوانسته دلار را تک نرخی کند گفت: در مورد ارز من تحلیل دیگری دارم، همانطور که همگی می دانیم منابع درآمدی دولت از سه راه بیشتر نیست: ۱) نفت و فروش محصولات در انحصار دولت ۲)  مالیات و عوارض ۳) درآمد ناشی از فروش ارز.

وی اضافه کرد: همگی در مورد وضع دو محل اول، می دانیم که با رکود موجود و بهای جهانی  نفت وضعیت کشور چگونه است. می ماند محل سوم، یعنی مابه التفاوت قیمت ارز. سیف الدین ادامه داد: دولت برای جبران کسری بودجه گزینه های محدودی دارد به عنوان مثال کاهش تخصیص بودجه عمرانی، افزایش نقدینگی و استقراض از بانک مرکزی و افزایش نرخ تبدیل دلار به ریال جز محدود راههای دولت برای جبران کسری بودجه می باشند.

وی در ادامه با بیان اینکه بنابراین طبیعی است که نرخ ارز تا پایان سال افزایشی باشد به تراز گفت: تک نرخی شدن دلار باعث می شود اذهان عمومی افزایش نرخ ارز را متوجه دولت کنند. ولی دو نرخی شدن، تقصیر را به گردن دست های نامرئی می اندازد، پس سیاست مناسب باید این باشد که نرخ ارز دو نرخی باقی بماند ولی ارزهای متعلق و یا وابسته به دولت بیشتر در بازار و حتی غیر دولت بیشتر در بازار آزاد فروخته شوند.

سیف الدین تصریح کرد: در مورد دولت درآمد ناشی از اختلاف به جیب دولت می رود و در مورد ارزهای غیر دولتی مالیات سود غیر عملیاتی شرکتها افزایش نشان داده و با تاخیر به درآمد مالیاتی دولت اضافه می شود.

منبع : تراز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.