22 مهر, 1394
واکنش دکتر رضا مقدس به سخنان دیشب روحانی :

دلیل کاهش تورم سیاستهای انقباضی دولت یازدهم است

اگر این انتظارات به موقع تامین نشده و کارهای بنیادی برای تبدیل این انتظارات به واقعیت انجام نشود این موضوع تاثیرات سوئی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.

رضا مقدس اقتصاددان و رئیس سابق دانشگده اقتصاد علامه در باره اظهارت اقتصادی رئیس جمهور دربرنامه تلویزیونی روز گذشته به تراز گفت: با توجه به وضعیت و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور ممکن است انتظاراتی از قبیل رونق بیشتر تولید، افزایش قدرت خرید مردم و بهبود وضعیت اشتغال جوانان به وجود آید. وی افزود: در ۲ سال اخیر به دلیل شرایط و مشکلات موجود وضعیت آن طور که باید و شاید و به طور مطلوب نبوده است اما انتظارات مردم به سمت بهبود وضعیت اقتصادی تغییر کرده است.

این اقتصاددان درباره افزایش میزان انتظارات مردم، تصریح کرد: انتظار بهتر از دید تولیدکننده ممکن است روی دیگری هم داشته باشد و آن به این مفهوم است که برای تولیدات تقاضا و تنوع بیشتر و بهتری خواهد بود. لذا اینها در حال حاضر می توانند زمینه های تصمیم گیری را برای سرمایه گذاری فراهم کنند. وی ادامه داد: البته بحث کاهش قیمت مواد اولیه بحث دیگری است ولی به نظرمن این مسئله می تواند روی ایجاد رونق اثرات مثبتی داشته باشد و چشم انداز مثبت نسبت به آینده هم روی تولیدکننده و هم روی تقاضا کننده اثر دارد.
مقدس با اشاره به سخنان رئیس جمهور درباره عدم دخالت سیاست های انقباضی در کاهش تورم به تراز گفت: یکی از عوامل مهم در اقتصاد ما ، موضوع انتظارات است . وی بیان داشت: وقتی نسبت به موضوعی خوش بینی ایجاد شود روی آن متغییر اقتصادی اثراتی خواهد داشت که تورم نیز از این قاعده مستثنی نیست.
وی در مود دلیل بعدی کاهش تورم خاطرنشان کرد: قطعا اعمال سیاست های انقباضی در مهار تورم نقش داشته اند و در دو سال اخیر سیاست های اقتصادی کشور انبساطی نبوده است. وی افزود: در ۲ سال اخیر با بسیاری از پروژه ها و طرح ها به صورت انقباضی عمل شده است و که این موضوع درکاهش تورم موثربود. در عین حال بحث انتظارات هم خیلی اثر داشته و اگر این انتظارات به موقع تامین نشده و کارهای بنیادی برای تبدیل این انتظارات به واقعیت انجام نشود این موضوع تاثیرات سویی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه درباره خروج کشور از رکود، بیان کرد: روحانی به دلیل مقایسه دوره های مختلف با یکدیگر مدعی خروج کشور از رکود است. برای مثال تا قبل از سال ۹۳ نرخ رشد منفی بوده است، حالا وقتی این رشد منفی تبدیل به مثبت شده است دولت یازدهم خروج اقتصاد از رکود را نتیجه آن می داند. مقدس در ادامه گفت: همیشه رشدی باید برای ما مهم باشد که یک رشد و توسعه پایدار را به همراه بیاورد، وگرنه اگر رشد در یک مقطع افزایش و در مقطع دیگر کاهش یابد فایده چندانی ندارد.به هرحال به دلیل وابستگی اقتصاد ما به درآمدهای نفتی این اتفاقات و رشدهای مقطعی غیر طبیعی نیست.
وی درباره تاثیرات افزایش واردات در دولت یازدهم بر رشد اقتصادی کشور تصریح کرد: تاثیر افزایش واردات بر روی رشد اقتصادی بستگی به نوع و کارکرد کالاهای وارداتی دارد. طبیعتا با افزایش واردات قطعات خودرو تولید خودرو نیز افزایش می یابد که قطعا بر روی رشد موثر است اما افزایش واردات کالاهای مصرفی تاثیری بر رشد اقتصادی نخواهد داشت.

منبع : تراز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.