22 مهر, 1394

فکر نکنید از دو ماه آینده همه مشکلات حل میشود

من اینجا به شما میگویم فکر نکنید با لغو تحریمها تمام مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد، اینطورنیست و با لغو احتمالی تحریمها از دو ماه آینده، آنطور که رئیس جمهور میگوید هیچ اتفاقی در اقتصاد ایران رخ نخواهد داد.

دکتر ابراهیم رزاقی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران درباره سخنان اقتصادی دیشب رئیس جمهور حسن روحانی به تراز گفت: آنچه دیروز روحانی از آن حرف زد، تکراری بوده و من چیزجدیدی از وی نشنیدم. وی در ادامه با بیان اینکه آقای روحانی میگویند از رکود خارج شدیم ولی امروز هر غیراقتصاددانی هم میداند که از رکود خارج نشدیم گفت: خارج شدن از رکود مولفه هایی میخواهد که ما تاکنون به آن دست نیافتیم.

وی توضیح داد: وقتی امروز سیمان و آجر و فولاد و آهن در انبارهاست. این یعنی وجود یک رکود گسترده و نشان دهنده این است که ما از رکود خارج نشدیم. این اقتصاددان برجسته تصریح کرد: آقای روحانی در نشست دیشب خود گفتند از دو ماه آینده تحریمها برداشته میشود ، من اینجا به شما میگویم فکر نکنید با لغو تحریمها تمام مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد، اینطورنیست و با لغو احتمالی تحریمها از دو ماه آینده، آنطور که رئیس جمهور میگوید هیچ اتفاقی در اقتصاد ایران رخ نخواهد داد.

چرا که مشکلات ما ساختاری است و ریشه در بدنه اقتصادی کشور دارد نه ساختار تحریمها. وی اضافه کرد: دولت معتقد است تورم را کاهش داده و این کاهش تورم به دلیل اقدامات دولت وی بوده است، من میگویم اینطور نیست. تورم به دلیل آرامش فضای روانی جامعه کاهش یافته است نه اقدامات ساختاری و ریشه ای دولت یازدهم. عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه با لغو تحریمهای خارجی ، میتوانیم اندکی بیشتر نفت بفروشیم و به خام فروشی خود بیشتر ادامه دهیم به تراز گفت: فکر نکنیم کار مثبتی کرده ایم، با لغو تحریمهای نفتی، خام فروشی نفت مانند روال گذشته ادامه پیدا خواهد کرد و این خوشحالی ندارد.

منبع : تراز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.