21 مهر, 1394
عضو انجمن اقتصاددانان ایران:

دولت در ۷۵۰ روز گذشته جلوی تشدید تورم را گرفت و از رکود غافل شد

صدری گفت: متاسفانه دولت یازدهم در ۷۵۰ روز اخیری که سرکار آمده، تمام هم و غم خود را برای کاهش تورم گذاشته و از رکود غافل شده، درحالی که باید به این مسئله توجه میکرد، وقتی رکود در کشور گسترش یابد، حتی اگر جلوی تورم هم گرفته شود ، این مسئله فایده نخواهد داشت.

محمد باقر صدری اقتصاددان و عضو انجمن اقتصاددانان ایران با انتقاد از برخی از سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم در حوزه اقتصاد گفت: امیدوارم دولت هر چه سریعتر به سمت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی حرکت کند چرا که حرکت در مسیر سیاستهای اقتصاد بازار در مجموع به زیان اقتصاد ایران است.

وی با بیان اینکه اعتقاد داریم دولت خیلی بهتر میتواند کار کند گفت: یادمان باشد برخی از سیاستهای اقتصادی به زیان کشور است و باید آن را اجرا و تکرار نکرد. وی در ادامه به بحث بسته جدید دولت برای خروج از رکود اشاره کرد و به تراز گفت: نمیدانم چه کسی یا کسانی بسته جدید را نوشته و قرار است تدوین کنند اما بهتر است بسته جدید ورای بسته قبلی باشد که نوشته شد و اجرایی هم شند.

وی ادامه داد: متاسفانه دولت یازدهم حدود یک سال و نیم پیش بسته ای را با عنوان بسته “خروج از رکود” نوشت، خیلی تبلیغات در این باره شد که این بسته قرار است اقتصاد ایران را از حالت رکودی خارج کند، متاسفانه ما که نفهمیدیم بسته جدید به چه مرحله ای رسید، آیا اجرا شد و با اجرای آن کدام متغیرهای اقتصادی کشور تغییر یافت.

این عضو انجمن اقتصاددانان ایران در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار تراز درباره برخی از سیاستهای اقتصادی دولت مانند واردات بیش از حد و بی رویه به دولت هشدار داد، انتقاد کرد و گفت: واردات بی رویه کمر تولیدکنندگان ایرانی را میشکند و این کار در صورت تداوم آن میتواند به وارد شدن خسارتهای زیاد بر پیکیره اقتصاد ایران گردد.

وی گفت: دولت هرچه سریعتر جلوی واردات را بگیرد وگرنه با انبوهی از تولیدکنندگان ورشکسته روبرو میشود.عضو انجمن اقتصاددانان ایران تصریح کرد: امروز کشور در شرایط رکود گسترده ای مواجه شده و این رکود از آنجا که مشخص است حالا حالاها در اقتصاد ایران باقی خواهد ماند و تنها راه خارج شدن آن، حمایت از تولید داخلی است .

وی توصیه کرد: دولت تنها باید از تولیدکننده ایرانی و تولید و کالای داخلی حمایت کند وگرنه با وضع بدتری نسبت به قبل مواجه خواهیم شد. وی واردات را به طور صددرصدی در شرایط کنونی قاتل تولید دانست و گفت: اگر دولت یازدهم میخواهد رکود بدتر از امروز نشود، جلوی واردات را بگیرد.

صدری اضافه کرد: متاسفانه دولت یازدهم در ۷۵۰ روز اخیری که سرکار آمده، تمام هم و غم خود را برای کاهش تورم گذاشته و از رکود غافل شده، درحالی که باید به این مسئله توجه میکرد، وقتی رکود در کشور گسترش یابد، حتی اگر جلوی تورم هم گرفته شود ، این مسئله فایده نخواهد داشت.

منبع : تراز

مطالــــب مرتبط
بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.