3 آبان, 1394
معاون وزیر اسبق صنعت

واردات گسترده در ماههای اخیر مخالف اقتصاد مقاومتی است

امیررضا واعظ آشتیانی میگوید: نمیدانم دلیل بی توجهی دولت نسبت به سیاستهای اقتصاد مقاومتی چیست اما ما بیش از این، از دولت تدبیر و امید توقع داشتیم.

عاون وزیر اسبق صنعت با بیان اینکه توقع داشتیم دولت یازدهم در دو سال گذشته بهتر از این اقتصاد را مدیریت و سر و سامان دهد به تراز گفت: متاسفانه آنچه در دو سال گذشته در حوزه اقتصاد از سوی دولت مشاهده شده است با سیاستهای اقتصاد مقاومتی تناقض داشته است.

وی در ادامه با بیان اینکه از زمان ابلاغ سیاستهای ۲۴ بندی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب، این سیاستها خیلی مورد توجه دولتمردان قرار نگرفته است گفت: نمیدانم دلیل بی توجهی دولت نسبت به سیاستهای اقتصاد مقاومتی چیست اما ما بیش از این، از دولت تدبیر و امید توقع داشتیم.

 امیررضا واعظ آشتیانی تاکید کرد: آنچه از دولت تدبیر و امید در ۷۵۰ روز اخیر دیده ام، تاکید بیش از حد به سیاست خارجی و مذاکرات هسته ای بوده است و این بزرگترین نقص و ایراد دولت یازدهم است. معاون وزیر اسبق صنعت در ادامه به بحث واردات گسترده در ماههای اخیر اشاره کرد و گفت: متاسفانه واردات کالا در یکسال اخیر افزایش چشمگیری داشته است و این موضوع یکی از تناقضات آشکار با سیاستهای  اقتصاد مقاومتی است.

 وی در ادامه با انتقاد از رویکرد دولت در کاهش بیش از حد تورم و عدم توجه به  خروج از رکود تصریح کرد: متاسفانه دولت یازدهم از ابتدای روی کارآمدن فقط به کاهش تورم توجه کرده است، البته در این راه نیز موفق بوده است، اما نکته قابل توجه و مورد انتقاد این است که تیم اقتصادی دولت بیش از حد به کاهش تورم توجه کرده و از رکود غافل شده است.  وی گفت: دولت نباید از رکود غافل میشد و بیش از حد به کنترل تورم توسل پیدا میکرد که متاسفانه این کار را کرد.

منبع : تراز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.