2 آبان, 1394
معاون وزیر جهاد کشاورزی

برداشت اشتباه برخی‌ها درمورد لغو تحریمهای خارجی

باید توجه داشت لغو تحریمها میتواند هزینه های تمام شده اقتصاد را کاهش داده و همین موضوع نیز برای شکوفایی اقتصاد یکی از ملزومات بوده و کمک کننده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بعد از لغو تحریمهای خارجی اقتصاد ایران بلافاصله از فرصتهای آن استفاده خواهد کرد به تراز گفت: اینکه توقع داشته باشیم بعد از لغو تحریمهای خارجی  اقتصاد ایران بلافاصله شکوفا میشود و تمام مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد درست نیست و یک برداشت اشتباه از لغو تحریمهای خارجی است.

علی قنبری ادامه داد: من معتقدم اغلب نابه ساملنی های اقتصادی کشور ساختاری است اما تحریمهای خارجی این نابه سامانی ها را گسترده کرده و افزایش داده بود. باید توجه داشت لغو تحریمها میتواند هزینه های تمام شده اقتصاد را کاهش داده و همین موضوع نیز برای شکوفایی اقتصاد یکی از ملزومات بوده و کمک کننده آن است.
وی در پاسخ به این سوال که چه قدر زمان لازم است تا آثار و نتایج لغو تحریمهای خارجی بر اقتصاد ایران نمایان شود گفت: بدون شک آثار لغو تحریمها به زمان نیاز دارد ولی اوایل سال۹۵ میتوان، آرام آرام و به تدریج آثار لغو تحریمهای خارجی را در اقتصاد ایران به صورت آشکار مشاهده کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه دولت به شدت به دنبال اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است گفت: دولت در این یک سال و نیم که از دستور ۲۴ بندی مقام معظم رهبری درباره سیاستهای اقتصاد مقاومتی میگذرد تمام هم و غم خود را برای اجرای این سیاستها گذاشته و معتقد است حتی بعد از برجام نیز سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید در کشور اجرا شود و این مسئله مورد وفاق مسئولین دولتی است.

وی یکی از موارد اقتصاد مقاومتی را کاهش واردات مواد غذایی دانست و گفت: به عنوان مثال تا پایان سال دیگر نیازی نیست گندم از خارج وارد کشور شود و این یکی از مهم ترین مواردی است  که میتوان گفت اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی محقق شده است. وی کاهش واردات در حوزه مواد غذایی را از مصادیق مهم اقتصاد مقاومتی دانست.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: امنیت غذایی یکی از حوزه های مهم در اقتصاد مقاومتی است که دولت در این حوزه اقداماتی خوبی انجام داده است که یکی از موارد آن کاهش واردات در حوزه مواد غذایی است.

منبع : تراز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.