9 آذر, 1394
یک اقتصاددان

دولت یازدهم شعارهای اقتصادی خود را فراموش کرده است!

محمد قلی یوسفی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه در گفتگو با تراز درباره عملکرد اقتصادی دولت در ۸۵۰ روز اخیر گفت: دولت یازدهم در ابتدای روی کارآمدنش شعارهای زیبایی میداد، اما از زمانی که روی کار آمد به هیچ یک از شعارهای خود عمل نکرد و عینا مانند دولت گذشته عمل کرد.

محمد قلی یوسفی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه در گفتگو با تراز درباره عملکرد اقتصادی دولت در ۸۵۰ روز اخیر گفت: دولت یازدهم در ابتدای روی کارآمدنش شعارهای زیبایی میداد، اما از زمانی که روی کار آمد به هیچ یک از شعارهای خود عمل نکرد و عینا مانند دولت گذشته عمل کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه یکی از شعارهای دولت یازدهم بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید بوده است که امروز بعد از گذشت حدود دو سال و چند ماه، چنین شعاری از دولت قبل فقط در حد شعار بوده و جامعیت عمل به خود نگرفته است گفت: اگر بروید از سرمایه گذاران داخلی بپرسید آیا از عملکرد دولت یازدهم راضی هستی جملگی از عملکرد دولت انتقاد کرده و معتقدند دولت هیچ کاری برای آنها نکرده است.
یوسفی تصریح کرد: متاسفانه دولت یازدهم در این دوسال فقط به سرمایه گذار خارجی فکر کرده و در اندیشه ورود خارجی ها به ایران بوده، در حالی که ما در ایران سرمایه گذار داخلی به قدر کافی داریم که در صورت حمایت از آنها بدون شک آنها نیز اندیشه سرمایه گذاری در ایران را خواهند داشت.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه در ادامه گفتگوی خود با تراز درباره واردات و عدم اعتقاد مردان اقتصادی دولت یازدهم به مبانی اقتصاد مقاومتی گفت: دولت یازدهم در حوزه تجارت خارجی به صورت ولنگاری عمل میکند و از اصول خاصی در تجارت پیروی میکند که در مجموع به زیان کشور است.
وی به واردات کالاهای اساسی و لوکس به کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه در ماههای گذشته مشاهده شده است که حجم انبوهی از واردات به کشور را کالاهای اساسی و لوکس به خود اختصاص داده است که این مسئله ناشی از بی تدبیری است.
وی درادامه به کاهش ۱۰ درصدی صادرات غیرنفتی نیز اشاره کرد و افزود: مشتریان ایران در تجارت خارجی کاهش یافته است و این مسئله نشان دهنده یک بی تدبیری آشکار در این حوزه است، مطمئن باشید در صورتی که در این حوزه مدیریت کارآمد صورت میگرفت امروز ما شاهد چنین اتفاقی نبودیم.

منبع : تراز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.