25 آبان, 1394
دکتر علی سعیدی

مالزی و ترکیه الگوی خوبی برای پیشرفت ایران نیست

این پژوهشکر اقتصادی درباره نتایج وجود چنین تفکری بیان داشت: امروزه می بینیم برندهای کره ای بازار ایران را در دست گرفته اند. سوال این است که چه مقدار از این دانش فنی که در کره وجود دارد محصول داخلی این کشور بوده و چه مقدار هویت آن کشور در این محصولات وجود دارد.

دکتر علی سعیدی کارشناس وپژوهشگر اقتصادی درباره نحوه عملکرد رسانه ها و تاثیر آن در فضای جامعه به خبرنگار تراز گفت: متاسفانه امروز در فضای مراجع اطلاعاتی که مردم و حتی دانشگاهیان ما از آن ها کسب اطلاع می کنند به نحوی تبلیغ شده است که کشورهایی مانند مالزی و ترکیه کشورهایی موفقی به لحاظ اقتصادی محسوب شده که باید به عنوان الگویی برای ما قرار بگیرند. وی افزود: نکته جالب اینجاست که این تبلیغات نیز بیشتر متوجه کشور ما بوده و جریان قدرتمندی مشغول به تبلیغ این موضوعات هستند.

سعیدی درباره ایرادات توسعه ای در این کشورها اظهار داشت: در این بین یک اشکال روشی وجود دارد و آن این است که این کشورها حوزه اقتصاد را از بقیه حوزه های زندگی تفکیک کرده اند. وی خاطرنشان کرد: البته در این میان عده ای می گویند چونGDP ترکیه یا مالزی x مقدار و GDP ما کمتر از آن است پس این کشورها دارای اقتصادی قوی تر از ما هستند.
این پژوهشکر اقتصادی درباره نتایج وجود چنین تفکری بیان داشت: امروزه می بینیم برندهای کره ای بازار ایران را در دست گرفته اند. سوال این است که چه مقدار از این دانش فنی که در کره وجود دارد محصول داخلی این کشور بوده و چه مقدار هویت آن کشور در این محصولات وجود دارد.
سعیدی با طرح این پرسش که کدام ویژگی های فرهنگی در تولیدات این کشورها وجود دارد به تراز گفت: سوال این است که آیا همه چیز در اقتصاد خلاصه می شود؟ اگرچه کشوری مانند ژاپن تا حدودی توانست از لحاظ اقتصادی حرفی برای گفتن داشته باشد اما می بینیم این کشور توسط امریکایی ها از لحاظ سیاسی ، امنیتی و فرهنگی به شدت تحقیر شده و تحت فشار قرار دارند.
وی درباره دلایل حضور اقتصادی و فرهنگی امریکا در کشورهای شرق آسیا بیان داشت: این کشورها از شمال با روسیه ، از غرب با چین و هند و از سوی دیگر با ژاپن همسایه هستند. سعیدی اضافه کرد: نزدیکی این کشورها به قدرت های اقتصادی مانند چین و روسیه باعث افزایش اهمیت این کشورها در نگاه امریکا شده است. برای همین نیز امریکایی ها با توجه به منفعتی که از حضور در این منطقه به خاطر نیروی کار ارزان قیمت ومعافیت های مالیاتی بسیار در این منطقه وجود داشته است با یک سرمایه گذاری انبوه وارد این منطقه از آسیا شدند.
این پژوهشگر اقتصادی افزود: سرمایه گذاری های خارجی در این کشورها هرگز به معنای انتقال تکنولوژی ها و دانش فنی غرب به این کشورها نبوده است. وی در باره دلایل حضور اقتصادی امریکا در این کشورها ادامه داد: دانش فنی که در کشورهایی مانند کره، مالزی یا تایوان وجود دارد همان تکنولوژی های در انحصار امریکا است که شرکت های امریکایی برای کاهش هزینه های خودشان و افزایش توان رقابت با سایر کشورها تولیدات خود را به این کشورها منتقل کرده اند.
سعیدی با بیان موقعیت سیاسی این کشورها تصریح کرد: اکثر کشورهای جنوب شرقی آسیا امروز به یکی از بخش های زیر سلطه امریکا و به نوعی یکی از ایالت های این کشورتبدیل شده اند. وی درباره ماهیت توسعه در این کشورها بیان داشت: ماهیت توسعه این کشورها طوری بوده که با سرمایه گذاری و فن آوری خارجی و صرفا با هدف دسترسی به منابع آنها برای کاهش هزینه های تولید و دسترسی به بازارهای آن ها صورت گر فته است.

منبع : تراز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.