24 آبان, 1394
یک اقتصاددان

حضور صد درصدی شرکتهای خارجی در ایران همان نفوذ است؛ مراقب باشیم

این افراد به مثابه ستون پنجم استعمار عمل کرده و گاها خود این افراد درک درستی از موقعیت خودشان ندارند و در چهارچوب فرهنگ لذت طلبی و سود شخصی طوری پرورش یافته اند که جز منافع شخصی خود اهمیتی برای منافع ملی و اجتماعی قائل نیستند.

دکتر عبدالمجید شیخی اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در تبین دلایل نگاه لیبرالی بعضی از روشنفکران اقتصادی به تراز گفت: متاسفانه دلیل اصلی این مسئله غذای فکری آلوده ای است که به مغز و اندیشه چنین افرادی تزریق شده است. وی افزود: البته نباید انتظاری بیش از این از افراد غرب زده داشته باشیم چرا که این افراد از درون دچار استحاله فکری شده اند. شیخی در ادامه بیان داشت: در واقع نفوذ همه جانبه ای که به افکار این افراد صورت گرفته است یک نوع وابستگی فرهنگی را در وجود این افراد ایجاد کرده است که متاسفانه باعث می شود اگر این افراد در مسند مهمی قرار گیرند ارزش های مادی و معنوی این کشور به تاراج بیگانگان برود.

این اقتصاددان اظهار داشت: گروه یا دسته ای از مدیران که توسط فرهنگ غربی استحاله شده اند وقتی بر ساختار یا نهاد مجموعه ای حاکم شوند می توانند سهل ترین راه سلطه برای بیگانگان باشند. وی در ادامه گفت: این افراد به مثابه ستون پنجم استعمار عمل کرده و گاها خود این افراد درک درستی از موقعیت خودشان ندارند و در چهارچوب فرهنگ لذت طلبی و سود شخصی طوری پرورش یافته اند که جز منافع شخصی خود اهمیتی برای منافع ملی و اجتماعی قائل نیستند.
وی درمورد عملکرد دولت در ۲ سال گذشته نیز به تراز گفت: متاسفانه دولت یازدهم تمام امورات کشور را به مسائل خارجی گره زده و هیچ اقدام مثبت اقتصادی نداشته است به طوری که در سال ۹۲ آقای رئیس جمهور با اوباما تماس گرفت و سال ۹۳ با دولتمردان امریکایی به گشت زنی و قدم زدن پرداخته و مذاکرات خارج از برنامه نظام صورت گرفت و سال ۹۴ هم جای خود دارد و این آقایان امروز برجام را یک افتخار ملی می دانند.
وی در ادامه تصریح کرد: حتی اگر اقتصاد ما به واسطه حضور شرکت ها و کشورهای خارجی به رشد و توسعه برون زایی نیز برسد فرهنگ و امنیت ما در اثر نفوذ این کشورها دچار افت شده و وابستگی ما به غرب روز به روز بیشتر خواهد شد. این استاد دانشگاه ادامه داد: سودی که ممکن است هر کشوری از گسترش روابط اقتصادی خود با غرب به دست آورد در عوض دچار ضعف های سیاسی، امنیتی، جامعه شناختی می شود که این سود در برابر چیزهایی که از دست داده است بسیار ناچیز خواهد بود.
وی با اشاره به خروج سرمایه صهیونیست ها از مالزی در سال های گذشته اشاره و تصریح کرد: اتفاقی که در مالزی و برخی از کشورهای جنوب شرق آسیا رخ داد و در نهایت با وابسته شدن اقتصاد این کشورها به منابع خارجی ، یک سرمایه دار یهودی با خروج سرمایه های خود از این کشورها باعث صدمات جدی و فروریختن اقتصاد این کشورها شد باید درس عبرتی برای سایر کشورها و اقتصادها باشد.

منبع : تراز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.