23 دی, 1394
یک مدیر سابق در سازمان حمایت

حجم پول بر گرانی تاثیرگذار است

فرشید صیامی مدیر کل سابق دفتر امور نظارتهای غیردولتی سازمان حمایت با اشاره به وجود انحصار در اقتصاد ایران به خبرنگار تراز گفت:متاسفانه در برخی از کالاها مانند خودرو، هرگز شاهد وجود یک رقابت کامل در بازار نبوده ایم و مصرف کننده هیچ وقت نتوانسته است کیفیت را به علاوه قیمت کنار هم گذاشته و بر اساس مولفه های خود کالای مورد نظر خود را انتخاب کند.

رشید صیامی مدیر کل سابق دفتر امور نظارتهای غیردولتی سازمان حمایت با اشاره به وجود انحصار در اقتصاد ایران به خبرنگار تراز گفت:متاسفانه در برخی از کالاها مانند خودرو، هرگز شاهد وجود یک رقابت کامل در بازار نبوده ایم و مصرف کننده هیچ وقت نتوانسته است کیفیت را به علاوه قیمت کنار هم گذاشته و بر اساس مولفه های خود کالای مورد نظر خود را انتخاب کند. وی درباره فلسفه ایجاد سازمان حمایت افزود: چه تعهدی وجود وجود دارد که انجمن ها و اتحادیه های موجود به حقوق مصرف کنندگان احترام بگذارند. در واقع این سازمان اهرم ها و ابزارهایی دارد که با تعاملاتی که با تولیدکنندگان برقرار می کند قیمتی را تعیین می کند که هم تولیدکننده آسیب ندیده و هم مصرف کننده توان خرید این کالا را داشته باشد.

صیامی اظهار داشت: در سازمان حمایت دو موضوع نظارت و بازرسی وجود دارد که متاسفانه برخی از دوستان با مشاهده و توجه به بعد بازرسی بعد نظارتی سازمان را کمرنگ جلوه می دهند. در حالیکه این بعد هم جنبه پیشگیری و هم جنبه برخورد دارد. وی ادامه داد: در طول انجام یک پروسه اقتصادی نظارت وجود دارد اما بعد بازرسی سازمان حمایت در صورت وجود تخلف وارد موضوع می شود. ضمن اینکه در تمام مواردی که در قوانین ۵ ساله توسعه وجود دارد نظارت به عنوان یک امر حاکمیتی مطرح است که حتما باید وجود داشته باشد.
مدیر کل سابق دفتر امور نظارتهای غیردولتی سازمان حمایت درباره تاثیر عدم نظارت دولت بر افزایش غیر منطقی قیمت برخی کالاها خاطرنشان کرد: به هرحال عوامل متفاوتی مانند حجم پول بر روی تورم و افزایش قیمت کالاها موثر است لذا به نظر می رسد در وضعیت موجود در بازار ما جایگاه نظارت یک وضعیت مهم و استراتژیک است چرا که پاشنه آشیل اقتصاد محسوب شده و در صورت حذف آن مصرف کننده هیچ پشتوانه ای نخواهد داشت. وی با انتقاد از تعیین مدیر بازرسی هر صنف از سوی رئیس آن صنف گفت: وقتی انتخاب رئیس بازرسی اصناف اینگونه باشد چطور می توان توقع بازرسی بر آن صنف مربوط را داشت.
صیامی تصریح کرد: عده ای گمان می کنند سازمان حمایت با هر افزایش قیمتی مخالف است در حالیکه همانطور که در هفته های گذشته دیدیم این سازمان صنایع لبنی را مکلف به افزایش قیمت ها کرد . وی اظهار داشت: سازمان وظیفه دارد با افزایش قیمت های بدون دلیل و غیر متعارف مخالفت کند یعنی تعیین قیمت کالاها دارای یک سازو کار مناسب و دقیق باشد.
وی در باره ارتباط نامعقول افزایش قیمت برخی از کالاها با عدم نظارت و بازرسی دقیق از سوی سازمان حمایت تصریح کرد: در سال های اخیر روندی آغاز شده است که با گذشت زمان موضوع نظارت و بازرسی هر روز ضعیف تر می شود که یکی از دلایل عمده آن رفتن نظارت به سمت خود انجمن ها و اتحادیه های صنفی است که در این صورت از میزان تاثیر گذاری نظارت کاسته می شود.

منبع : تراز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.