6 بهمن, 1394
دکتر میثم موسایی

عدم موفقیت سیستم اقتصادی، عدم اجرای نظریات اقتصاد اسلامی است

موسایی درباره استفاده کشور از ظرفیت های علمی موجود در دانشگاه ها اظهار داشت: باید اذعان داشت در طول این سال ها در طی برنامه های مطرح شده در حوزه اقتصاد ایران کمتر از دو درصد از ظرفیت های کارشناسی موجود در کشور استفاده شده است.

میثم موسایی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران ضمن انتقاد از گسترش لیست گرایی و نگاه جناحی به جای تخصص گرایی در انتخابات مجلس به تراز گفت: متاسفانه در کشور ما به خصوص در شهرهای بزرگ افرادی رای آوری داشته و می توانند به عنوان نماینده وارد مجلس شوند که اسامی آنها در لیست ها و فهرست های جناحی و سیاسی وجود داشته باشد. وی افزود: لیست های ارائه شده نیز عموما براساس منافع گروهی و باندی و نه مسائل علمی و تخصصی تنظیم می شوند که همین موضوع و نقش بیش از حد جریانات جناحی و گروهی باعث می شود افرادی که وارد مجلس می شوند گاها شخصیت هایی علمی و صاحب نظر نباشند.

موسایی درباره استفاده کشور از ظرفیت های علمی موجود در دانشگاه ها اظهار داشت: باید اذعان داشت در طول این سال ها در طی برنامه های مطرح شده در حوزه اقتصاد ایران کمتر از دو درصد از ظرفیت های کارشناسی موجود در کشور استفاده شده است. این اقتصاددان درباره تفکر اقتصادی حاکم بر اقتصاد ایران در طول این سال ها، خاطرنشان کرد: اگرچه اقتصاد خوانده های ما در طول این سال ها در دولت و مجلس در سخنرانی و خطابه های خود بیشتر از اقتصاد اسلامی سخن گفته اند اما واقعیت این است که ما در طول این سال ها در مقام عمل شاهد چیزی جز ترویج اقتصاد نئوکلاسیک نبوده ایم و اقتصاد ما روزبه روز به نظام سرمایه داری نزدیک تر شده است.
وی درباره شاخصه های اقتصاد اسلامی به تراز گفت: شاه کلید داشتن یک اقتصاد اسلامی اجرای عدالت، رفع فقر و برپایی اخلاق در جامعه است که بررسی اجمالی این سال ها نشان دهنده عدم موفقیت سیستم اقتصادی ما در این زمینه است. این استاد دانشگاه در ادامه با انتقاد از نظام سرمایه داری تصریح کرد: متاسفانه با گذشت زمان روابط اقتصادی سرمایه داری در اقتصاد ما کامل تر و مستحکم تر شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران ضمن انتقاد از برخی از مصوبات اقتصادی در مجلس توسط نمایندگان بیان داشت: بسیاری از تصمیمات و برنامه های اقتصادی مصوب در مجلس بر مبنای هیچ تئوری و مکتب اقتصادی استوار نبوده و جایگاه و پشتوانه مشخصی ندارد. موسایی ادامه داد: فقط در مقدمه این برنامه ها آمده است: ” این برنامه برای اجرای عدالت و رفع فقر طراحی شده است” اما در نهایت می بینیم تمام این برنامه ها بر مبنای نظریات نئوکلاسیک تعریف شده است. چرا که قطعا آزادسازی قیمت ها منجر به رفع فقر نخواهد شد.
موسایی با اشاره به برخی از نامزدهای انتخاباتی در مجلس و ریاست جمهوری افزود: عدم وجود تفکر اقتصادی بین برخی از نامزدهای انتخاباتی باعث می شود این افراد گاها خیلی راحت مدعی شوند که در یک مدت کوتاه تورم و بیکاری را حل خواهند کرد. وی در خاتمه تصریح کرد: باید اذعان داشت مشکل اصلی در اقتصاد ما این است که بدنه دولت و مجلس فاقد یک نظریه مشخص در حوزه اقتصاد هستند.

منبع : تراز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.