21 دی, 1394
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی :

چرا اغلب اقتصاددانان تفکر لیبرالی دارند

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی: مطمئن باشید اگر کمونیسم بر اندیشه لیبرالیسم پیروز می شد بسیاری از اقتصاددانان ایرانی امروز به جای طرفداری یا مطالعه کتاب هایی که در طرفداری از اقتصاد آزاد است کتاب هایی را می خواندند که علیه اقتصاد آزاد نوشته شده است.

وحید شقاقی شهری اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی درباره دلایل علاقه بخش زیادی از اقتصاددانان ایرانی به سیاست های اقتصاد لیبرالی با بررسی تاریخی این پدیده به خبرنگار تراز گفت: جنگ سرد نبرد بین دو ایدئولوژی سوسیالیستی و لیبرالیستی بود که با فروپاشی شوروی و دیوار برلین نظام کمونیستی و سوسیالیستی در دنیا از بین رفته و دنیا به دنیای تک ائدولوژی تبدیل شد. وی افزود: چند سال بعد فوکویاما که جزء اعضای ارشد بنگاه رند به عنوان یک اندیشکده متعلق به پنتاگون است کتابی تحت عنوان پایان تاریخ نوشته و در آن مدعی می شود: تاریخ به اتمام رسیده وهمه مجبور به پیروی از ایدئولوژی لیبرالیسم هستند.

شقاقی شهری در ادامه اظهار داشت: مطمئن باشید اگر کمونیسم بر اندیشه لیبرالیسم پیروز می شد بسیاری از اقتصاددانان ایرانی امروز به جای طرفداری یا مطالعه کتاب هایی که در طرفداری از اقتصاد آزاد است کتاب هایی را می خواندند که علیه اقتصاد آزاد نوشته شده است. وی درباره وجود نهادهای حمایتی در کشورهایی با اقتصاد لیبرال تصریح کرد: در همه جای دنیا نهادهای ضد انحصار با قدرت بسیار بیشتری از ایران وجود دارند تا بتوانند در مقابل انحصار بنگاه های خصوصی ایستاده و مقاومت کنند.
این اقتصاددان درباره نگاه قانون اساسی ایران به اقتصاد خاطرنشان کرد: وقتی ما بند بند قانون اساسی را بررسی می کنیم می بینیم قانون برخی وظایف حمایتی را بر عهده دولت ها گذاشته است. شقاقی ادامه داد: امروز ما در لیبرال ترین اقتصادهای دنیا نیز می بینیم دولت نقش پررنگی در اداره امور جامعه دارد به نحوی که الان در امریکا که سردمدار اقتصاد آزاد است به ۴۶ میلیون نفر کوپن غذا داده می شود که به نوعی حمایت دولت از بخشی از مردم محسوب می شود.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی درباره لزوم دخالت دولت در بازار در شرایط موجود به تراز گفت: من نیز معتقدم اگر بتوانیم شبه انحصارها، انحصارها، قاچاق کالا و بحث رقابت پذیری را به صورت شفاف پیاده کنیم آن وقت می توانیم ادعا کنیم که سازمان های حمایتی باید حداقل وظیفه را داشته باشند. وی درباره مزایای رقابت پذیری و شفافیت بیان داشت: زمانی که در اقتصاد هر کشوری رقابت پذیری و شفافیت حاکم باشد خود رقابت پذیری و شفافیت موجب ارتقا کیفیت و کاهش قیمت ها خواهد شد. شقاقی شهری ادامه داد: اما اگر بسترهای آزاد سازی را فراهم نکنیم اتفاقات سال ۷۲ تکرار خواهد شد. اتفاقی که در آن سال ها رخ داد این بود که دولت اقداماتی انجام داد که تورم به حدود ۵۰ درصد یعنی بالاترین حد تورم تاریخ ایران رسید.
این استاد دانشگاه افزود: در دنیای کنونی همه دولت ها به سمت دولت های رفاه گرا می روند. دولت هایی مثل امریکا که شعارهای سفت و سختی درباره اقتصاد آزاد می دهد الان مدل اقتصادی لیبرال دموکراسی این کشور به دلیل ناکارآمدی مدام تحت حمله و انتقاد بوده که باید به سمت همان نگرش سوسیال دموکراسی اروپا برود.
شقاقی درباره ویژگی های فعلی اقتصاد ایران اظهار داشت: متاسفانه اقتصاد ایران در حال حاضر درگیر یک ساختار شبه دولتی، شبه خصوصی و شبه انحصار و انحصار اعم از انحصار طبیعی و انحصار مصنوعی است. وی در خاتمه خاطرنشان کرد: با وجود نوسانات اقتصادی تحمیلی از بیرون از مرزها اگر ما اقتصاد را رها کرده و آزاد بگذاریم طبیعتا قیمت ها به خاطر بحث انحصار و عدم شفافیت بازار افزایش پیدا کرده و در کیفیت نیز تغییری ایجاد نخواهد شد.

منبع : تراز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.