9 بهمن, 1394

استفاده دولت از ۷ ابزار نمایشی برای مخفی کردن کسری بودجه

بودجه ۹۵ با سقف ۹۵۲ هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی با سقف ۲۶۷ هزار میلیارد تومان به مجلس رفت. یک بودجه انبساطی آن هم در شرایطی که به نظر نمی‌رسد درآمدهای دولت در هیچ بخشی به‌طورکامل محقق شود.

بودجه ۹۵ با سقف ۹۵۲ هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی با سقف ۲۶۷ هزار میلیارد تومان به مجلس رفت. یک بودجه انبساطی آن هم در شرایطی که به نظر نمی‌رسد درآمدهای دولت در هیچ بخشی به‌طورکامل محقق شود. در ظاهر دولت با درآمدها و هزینه‌های برآورد شده ۴۸ هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی دارد. این کسری در شرایطی اتفاق می‌افتد که تمام درآمدها اعم از فروش نفت و وصول مالیات و واگذاری‌ها به‌طور کامل محقق شود. ولی با توجه به شرایط موجود همه به خوبی می‌دانند که این کسری به مراتب بیشتر از عددی خواهد بود که امروز محاسبه می‌شود. بر این اساس تحلیلگران معتقدند دولت در لایحه بودجه ۹۵ از هفت ابزار نمایشی استفاده کرده تا کسری‌ها را در پایین‌ترین سطح ممکن نشان دهد. بیش‌برآورد فروش نفت، بیش‌برآورد درآمد مالیات، بیش‌برآورد افراطی مربوط به بودجه عمرانی کشور، پیش‌بینی رشد دوبرابری تعهدات خارجی، سهم بالغ بر ۴۴درصدی ردیف‌های متفرقه از کل ردیف‌های بودجه عمرانی و بیش‌برآورد انتشار اوراق مشارکت و واگذاری شرکت‌ها ابزارهایی است که دولت با تعیین اعداد غیرواقعی برای آن کسری بودجه را در آن مخفی کرده است…

رقمی که برای بودجه عمرانی در نظر گرفته شده نسبت به بهترین عملکرد سال ۹۴ حدود ۱۶۰ درصد رشد نشان می‌دهد. تعیین چنین هدفی در شرایطی که تجربه سال‌های قبل نشان از عدم تحقق بالای این بودجه حکایت دارد؛ می‌تواند ابزاری برای تامین کسری منابع دولت در دیگر بخش‌ها باشد. نکته مهم در بخش اعتبارات عمرانی آن است که ۴۴ درصد از اعتبارات پیش‌بینی شده مربوط به ردیف‌های متفرقه‌ای است که دست دولت برای عدم تخصیص آن باز خواهد بود. بررسی عملکرد بودجه عمرانی در ۱۳سال گذشته نشان می‌دهد در هیچ یک از سال‌ها اعتبارات این بخش حتی در سال‌هایی که قیمت نفت به بالای ۱۱۰ دلار رسید ۱۰۰درصد پرداخت نشده است.

منبع : تراز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.