3 بهمن, 1394

دوران حساس بازگشت ایران به صحنه تجارت جهانی آغاز شد

رئیس هیات مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران گفت: وجود تحریم‌ها باعث برهم خوردن رژیم تجاری ایران شده بود اما اکنون دوران حساس بازگشت ایران به صحنه تجارت جهانی آغاز شده است.

محمدحسین عزیزی، دوران پساتحریم را یک دوران حساس برای بازگشت ایران به صحنه تجارت جهانی دانست و گفت: نمایندگی‌های تجاری خارجی مستقر در ایران و اتاق‌های مشترک بازرگانی، بازوان قدرتمند توسعه صادرات محصولات غذایی و کشاورزی ایران هستند؛ این در حالی است که متاسفانه تاکنون بهره‌برداری مناسبی از توان  و ظرفیت بالای این بخش‌ها برای برقراری ارتباطات تجاری با فعالان صنعت غذای کشورهای دیگر نشده است.

رئیس هیات مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران افزود: علت این امر را در دو بخش داخلی و خارجی عنوان کرد و عدم تمرکز سیاست‌ها و نبود نقشه راه مناسب برای ورود به بازارهای خارجی و جزیره‌ای عمل کردن را مهمتربن دلایل این وضعیت دانست.

وی، وجود تحریم ها و برهم خوردن رژیم تجاری کشور از این رهگذر را نیز دراین امر دخیل دانست و دوران پساتحریم را دورانی حساس برای بازگشت ایران به صحنه تجارت جهانی عنوان و تصریح کرد: استفاده از ظرفیت نمایندگی‌های تجاری مستقر در ایران و اتاق‌های بازرگانی مشترک،  یکی از اولویتهای انجمن صنایع غذایی است که امید می‌رود این دو بخش بتوانند در توزیع مناسب کتاب و نرم‌افزار جامع صنعت غذای کشور که در حال آماده‌سازی است، همکاری مناسبی داشته باشند تا هدف اصلی که زمینه‌سازی برای حضور هرچه بیشتر و موثرتر فعالان این صنعت در بازارهای هدف است، محقق شود.

منبع : مهر

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.