19 شهریور, 1394

پوستر/ حمایت از تولید داخلی

مقام معظم رهبری فرمودند: حمایت از تولید داخلی از ارکان اقتصاد مقاومتی است.طراحی زیر توسط سایت نبض سحر انجام شده است.

مقام معظم رهبری فرمودند: حمایت از تولید داخلی از ارکان اقتصاد مقاومتی است.به گزارش نبض سحر، طراحی زیر توسط سایت نبض سحر انجام شده است.

واردات

برای دریافت بر روی عکس کلیک کنید.

منبع : نبض سحر

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.