11 دی, 1394

اقتصاد مقاومتی و وظیفه قوه قضاییه

در بند ۱۹ سیاست های اقتصاد مقاومتی به برخورد با مفسدان مفاسد اقتصادی تاکید شده به همین جهت باید قوه قضاییه هم اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی را در دستور کار خود قرار بدهد و در این راستا مسیراقتصادی کشور را به نحو شایسته ای تغییر بدهد.چرا که مبارزه قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی را با سرعت بیشتری محقق می کند.

در بند ۱۹ سیاست های اقتصاد مقاومتی به برخورد با مفسدان مفاسد اقتصادی تاکید شده به همین جهت باید قوه قضاییه هم اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی را در دستور کار خود قرار بدهد و در این راستا  مسیراقتصادی کشور را به نحو شایسته ای تغییر بدهد.چرا که مبارزه قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی را با سرعت بیشتری محقق می کند.

ورود قوه قضاییه در راستای پاک سازی عوامل فساد اقتصادی می تواند حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی را با سرعت بیشتری تحقق بخشد.

مبارزه با فساد اقتصادی توسط قوه قضاییه به مردم این پیغام را می دهد که نظام از حقوق مردم صیانت می کند، برخورد قضایی، دانه درشت و دانه کوچک نمی شناسد یعنی هر کسی جرمی را مرتکب شود باید عواقب جرمش را بدون هیچ ملاحظه ای طی کند.

برخورد با مفسدان اقتصادی روح اعتمادسازی را میان مردم گسترش می دهد، بحران داخلی اقتصاد کشور نتیجه اختلاس برخی از مفسدان اقتصادی است.

پالایش اقتصادی در کشور زمانی می تواند به توسعه فراگیر تبدیل شود که ناخالصی های اقتصادی که همان اختلاس گرها هستند دستشان از چرخه اقتصادی قطع شود زیرا این افراد مانند موریانه تیشه به ریشه اقتصاد کشور می زنند.

رسیدگی به پرونده‌های قضایی بدون توجه به وابستگی‌های سیاسی و خانوادگی افراد لازمه تحقق عدالت قضایی است؛ برای تحقق عدالت قضایی باید رسیدگی‌ها بدون در نظر گرفتن وابستگی‌های سیاسی و خانوادگی افراد باشد که خوشبختانه عملکرد قوه قضاییه در سال‌های اخیر در این زمینه مثبت بوده است و با این اقدامات گام موثری را در راستای عدالت قضایی برداشته است و امیدواریم همچون گذشته شاهد برخورد قوه قضاییه با مفاسد و افرادی که در فساد اقتصادی دست داشتند، باشیم.

نباید از حق گذشت که عملکرد قوه قضاییه در راستای مبارزه با فساد اقتصادی تحسین برانگیز است زیرا مسئولان کشور می دانند در صورتی که کوچکترین جرمی را مرتکب شوند نه تنها با مردم عادی فرقی ندارند بلکه باید با توجه به مسئولیتی که دارند پاسخگو باشند.

منبع : اقتصاد پرس

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.