11 دی, 1394
یک کارشناس مسائل اقتصادی استان کرمان مطرح کرد؛

ایجاد بنگاه های خانگی و زودبازده راه برون رفت از رکود اقتصادی

کارشناس مسائل اقتصادی استان کرمان گفت:سرمایه گذاری بخش خصوصی و ایجاد بنگاه های خانگی و زودبازده راه برون رفت از رکود است که برخی از جوامع در ایجاد مشاغل خانگی و کارآفرینی در روستا و مناطق محروم این تجربه راداشته اند موفق نشان داده شده است.

مرتضی خزاعی کارشناس مسائل اقتصادی استان کرمان ، در خصوص توجه مسئولان و دولت به اقتصاد مقاومتی گفت:اضافه شدن کلمه جهاد به اقتصاد جهت دهی تازه ای در عرصه فعالیت های اقتصادی را نشان می دهد، تجربه دیگر ایران اسلامی، فرهنگ جهاد سازندگی است که حرکت سریع و ایثارگرانه برای رفع محرومیت از روستاها را در اذهان زنده می کند، بسیاری از مناطق محروم ازجمله مناطق جنوبی استان کرمان دارای مزایای اقتصادی کم نظری است که نیاز به توجه مسئولان ، مدیران زیربط در دولت دارد، این مناطق محروم در عرصه های کشاورزی، دامپروری، صنعت و معدن، احداث کارخانجات، تأسیس بنگاه های زودبازده و… نیاز به جهاد اقتصادی دارد تا بتواند در توسعه قرار بگیرد.

توسعه و رفع فقر و محرومیت با اقتصاد مقاومتی

رییس دانشگاه آزاد منوجان گفت : اولویت های جهاد اقتصادی و الزامات جهاد اقتصادی دو محور اصلی در اقتصاد مقاومتی می باشند که در بحث اولویت های جهاد اقتصادی، بدون تردید دامنه و گستره ی مباحث اقتصادی بسیار زیاد بوده و اولویت مهم ما توسعه و رفع فقر و محرومیت می باشد.

وی بیکاری را باعث فقر اقتصادی و بزهکاری در جامعه دانست و بیان کرد: یکی از معضلات مهم و اساسی مناطق محروم در حال حاضر معضل بیکاری است و منشأ همه انحرافات و بزهکاری ها در جامعه بیکاری است و مقصود از بیکاری پشت میز نشستن و کارمند دولت بودن نیست بلکه علت فقر اقتصادی فقط توانایی ایجاد اشتغال و درآمد زایی در بین جوانان این مناطق وجود ندارد،بدیهی است که کاهش نرخ بیکاری و تلاش مستمر و خستگی ناپذیر برای حل معضل بیکاری یکی از مصادیق و عرصه های مهم و حیاتی جهاد اقتصادی به حساب می آید.

عدالت اجتماعی با کاهش فاصله طبقاتی

کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه گفت:که متولین و مسئولین امر با داشتن برنامه های خوب و درخور تحسین از جمله تأسیس و راه اندازی صنایع و معادن و استخراج از آن ها، تأسیس کارخانجات و حمایت از سرمایه داران در این خصوص،پرداختن تسهیلات به اقشار محروم جهت راه اندازی بنگاه های زودبازده و تولیدات خانگی، دامپروری، کشاورزی و… می توان برای ایجاد اشتغال و حل معضل بیکاری گام های بلندی را برداشت.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی عدالت اجتماعی را باعث کاهش فاصله طبقاتی دانست و تصریح کرد: نفی فاصله طبقاتی، مبارزه با ثروت های نامشروع و باد آورده، مبارزه با رانت خواری و ویژه خواری و توجه ویژه به اقشار محروم و آسیب پذیر جامعه و در یک کلام اقامه قسط و عدل اجتماعی یکی از اولویت های جهاد اقتصادی است که بارها و بارها رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، تحت عناوین مختلف به ویژه در ذیل موضوع دهه پیشرفت و عدالت برآن تأکید فرموده اند.

ایجاد بنگاه های خانگی و زودبازده راه برون رفت از رکود

وی ابراز کرد: از موارد و مصادیق رفع محرومیت و توسعه در این مناطق کمتر توسعه یافته توریع عادلانه ثروت و مناطق طبیعی به نحو یکسان است،اگر همه آحاد جامعه از مواهب طبیعی و ثروت های خدادادی، مشروع و شرایط طبیعی جامعه برخوردار باشند فقر و بیکاری در آن جامعه تبدیل به فرصت و باعث توسعه و آبادانی مناطق محروم خواهد شد.

خزاعی در پایان سرمایه گذاری بخش خصوصی و ایجاد بنگاه های خانگی و زودبازده راه برون رفت از رکود دانست و خاطر نشان کرد: فراهم آوردن زمینه های لازم برای شوق و جرأت پیدا کردن بخش خصوصی برای به میدان در آوردن سرمایه از دیگر اولویت ها می باشد که اثر مهم آن درگیر ساختن و به چرخش در آوردن سرمایه های است که در جای دیگر مشغول کار و افزایش ثروت بوده و یا اینکه در حالت رکود و شبه رکود به سر می برند، تجربه ای که برخی از کشور ها و جوامع در ایجاد مشاغل خانگی و کارآفرینی در روستا و مناطق محروم داشته اند موفق نشان داده شده است.

منبع : استاد ایرانی

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.