17 دی, 1394

اقتصاد مقاومتی به معنی کاهش وابستگی های تهدید زا است نه خودکفایی همه جانبه

محمد خوش‌چهره اولین چالش در اقتصاد مقاومتی را عدم درک مفهومی آن می‌داند. وی معتقد است در اقتصاد مقاومتی آسیب‌ها باید شناسایی و رفع شوند.

اقتصادی که ما می‌خوانیم اقتصاد رقابتی است که در آن منافع گروه‌ها حداکثر می‌شود. البته بین گروهها تعارض وجود دارد و همه می‌خواهند رقبایشان را از بازار خارج کنند و به سمت انحصار بروند. شکل ظاهری آن رقابت است اما در آن تعارض وجود دارد. شرکت‌ها با هم dumping می‌کنند و در اروپا قوانین ضد آن بسیار وجود دارد.

در اقتصاد مقاومتی اولین چالش عدم درک مفهومی است، عده‌ای آن را اقتصاد ریاضتی می‌دانند؛ اما اینگونه نیست بلکه در حقیقت نوعی بینش است و تاکتیک نیست. یعنی در صحنه گل و بلبل نیست یک صحنه تقابلی است و هنر شما در مدیریت این است که آسیب‌ها را کاهش دهد. در اقتصاد مقاومتی باید آسیب‌ها شناسایی شود و رفع گردند.

اقتصاد مقاومتی به معنی خودکفایی نیست بلکه به معنی کاهش وابستگی‌های تهدیدزا است.

منبع : تسنیم

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.