1 آذر, 1394

ایفای موفق نقش مادری و پایه ریزی اقتصاد مقاومتی در خانه مهم ترین وظیفه امروز زنانی بسیجی

مدیر عامل بنیاد آیه های ایثاربا اشاره به توطئه جنگ نرم دشمن علیه انقلاب اسلامی، گفت: جنگ نرم از دیگر ترفند های دشمنان برای انقلاب اسلامی است و در این خصوص روشنگری برای زنان از مهمترین زوایای بررسی این حمله به شمار می رود.

فرحروز فاتحی ، مدیر عامل بنیاد آیه‌های ایثار و تلاش در گفت وگو با خبرنگار طنین یاس در خصوص بسیج و شکل گیری آن بعد از انقلاب اسلامی توسط بنیانگذار انقلاب خاطر نشان کرد: بسیج مستضعفین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با تدبیر امام خمینی تشکیل شد و طی چندین سال به خوبی مشخص شد که این سازمان نقش مهم و اساسی در خصوص اهداف انقلاب و گسترش ارزش‌های آن داشته است .

وی خاطر نشان کرد: بخش زنان در سازمان بسیج مستضعفین از ابتدای تاسیس در خصوص آمادگی دفاعی بسیار مهم بود و در تهییج مردان و خانواده هایشان نقش موثری داشت .

فاتحی خاطر نشان کرد: امروز نیز بسیج با شناخت دقیق می‌تواند برنامه های بسیار جدیدی داشته باشد چرا که هر کجا بسیج توانسته شناخت خوبی داشته باشد و پشت سر رهبری به خوبی حرکت کند؛ موفقیت های زیادی داشته است .

وی گفت: حضور زنان بسیجی در عرصه های مختلف دو چندان شده و با توجه به برنامه ریزی‌ها و تنوع تهاجم دشمن علیه انقلاب اسلامی، وظیفه سنگینی بر دوش تک تک اعضای بسیج گمارده می‌شود که باید به انجام درست آن وظایف توجه کافی شود.

فاتحی خاطر نشان کرد: اصل در جامعه اسلامی خانواده است که مدیران آن زنان و مادران هستند ؛ چنانچه در زندگی شهدای انقلاب توجه کنیم به مادرانی و زنانی شاخص بر می‌خوریم که روحیه بسیار قوی در مقابله با دشمنان داشتند و این تربیت مادران در روحیه شهدا کاملا مشهود است.

مدیر عامل بنیاد آیه های ایثار و تلاش گفت: در هر خانواده ای که مادر توانسته نقش خود را به خوبی ایفا کند موفقیت های فرزندان محرز بوده و درعدم انجام این مسئولیت فرزندان به ندرت توانسته اند موفقیت چشم گیری داشته باشند .

وی ادامه داد: به طور کلی نقش زنان در جامعه بر هیچ کس پوشیده نیست و خصوصا زنان بسیجی که می باید نقش روشنگری و موثری را در جامعه ایفا کنند.

مدیر عامل بنیاد آیه های ایثاربا اشاره به توطئه جنگ نرم دشمن علیه انقلاب اسلامی، گفت: جنگ نرم ازدیگر ترفند های دشمنان به انقلاب است و در این خصوص روشنگری برای زنان از مهمترین زوایای بررسی این حمله به شمار می رود .

وی گفت: زنان باید اطلاعات و آگاهی خود را بالاتر ببرند وبه بررسی بهتر مسائل بپردازند و رفتارهای درست را اتخاذ کنند .
مدیر عامل بنیاد آیه های ایثار و تلاش خاطر نشان کرد: به طور مثال در اقتصاد مقاومتی چنانچه یک خانواده بر اساس موازین اسلامی حرکت کند و قناعت و صرفه جویی را سرلوحه رفتار خویش می داند و همین موازین را می توانند در زندگی خود پیاده سازد .

فاتحی افزود: از بین بردن خشم و چشم و هم چشمی برای رفتع برخی ز مسائل مهم است چرا که اسلام به آنها تاکید دارد و با حسن مدیریت زنان در خانواده به همه این موارد می توان عمل نمود و به دیگر تعالیم دینی همچون دستگیری از
مستمندان و ..نیز پرداخت.

وی در پایان گفت: برخی زنان به زمینه های اشتغال نیازمند هستند تا بتوانند زندگی خود را اداره کنند و ایجاد مشاغل خانگی به این زنان کمک می کند تا در کنار محیط خانواده به اشتغال بپردازند و در تولید ملی جامعه نیز کمک شایانی داشته باشند .

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.