16 دی, 1394

جهت‌گیری‌های جدید در اشتغال

در نشست معاونین وزیر کار برخی برنامه‌های جدید حوزه مهارت‌آموزی نیروی کار و اقدامات بین‌المللی وزارتخانه تشریح شد.

معاون وزیر کار با تاکید بر ضرورت همکاری بین المللی برای استانداردسازی خدمات سازمان آموزش فنی و حرفه ای افزود: این سازمان برای تاثیرگذاری در توسعه کشور نیاز به همکاری و مشارکت کشورهای توسعه یافته و سازمان های بین المللی دارد.

وی افزود: امروزه بیش از هر زمان دیگری نیاز به تقویت همکاری های بین‌المللی جهت کم کردن فاصله تکنولوژی آموزشی احساس می‌شود. با توجه به فرصت های به وجود آمده در فضای سیاسی بین المللی برای ایران، همکاری های بین‌المللی میان دولت‌ها در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای می توانند اثربخش باشند.

سازگارنژاد تصریح کرد: گسترش همکاری های بین المللی، جهت گیری بین المللی سیاست های کلان آموزش های فنی و حرفه ای و استفاده از زبان بین المللی در آموزش مستلزم ایجاد یک نقشه راه در حوزه بین الملل است.

وی افزود: اجرای این نقشه راه با اولویت به روزرسانی و ایجاد پویایی در بخش های مختلف سازمان میسر است که می طلبد یک کنسرسیوم از سازمان های بین المللی به ویژه اجرای یک برنامه ملی در زمینه توسعه آموزش مربیان ایجاد شود.

این مقام مسئول در وزارت کار تاکید کرد: ارتقای مرکز تربیت مربی در بخش های سخت افزاری، نرم افزاری و نیروی انسانی با استفاده از همکاری های بین المللی، می تواند اولویت نخست این نقشه راه باشد.

در ادامه این نشست، محمدتقی حسینی؛ قائم مقام وزیر در امور بین الملل نیز با تشریح برنامه های این وزارتخانه گفت: وزارت کار در سطح دنیا دو بازوی قوی دارد که یکی از آنها سازمان آموزش فنی و حرفه ای است.

وی با تاکید بر استفاده از تجربه کشورهای توسعه یافته، به فعالیت های سازمان آموزش فنی و حرفه ای در کمک های توسعه ای وزارت خارجه جهت اجرای آموزش های فنی و حرفه ای در کشورهای آفریقایی، پروژه عراق و همکاری های مشترک و دوجانبه و آموزش مربیان کشورهای منطقه اشاره و همکاری های جنوب – جنوب را به عنوان یکی از اولویت های کاری در حوزه بین الملل دانست که می توان این تجربه را به کشورهای دیگر نیز منتقل کرد.

حسینی ادامه داد: همکاری با سازمان های بین المللی نظیر جایکا و کوئیکا، همکاری با یونسکو و سازمان بین المللی مهارت و دعوت از سفرای خارجی جهت مشارکت در برنامه های آموزشی سازمان از دیگر زمینه های فعالیت سازمان آموزش فنی و حرفه ای در حوزه بین الملل دانست.

منبع : مهر

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.