15 دی, 1394

پیگیری اقتصادمقاومتی با لغو تحریم متوقف نمی‌شود

معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت پیگیری اقتصاد مقاومتی را از محوری ترین برنامه های خود می داند و این پیگیری با لغو تحریم ها متوقف نمی شود.

اسحاق جهانگیری اظهار داشت: دولت مصرانه به دنبال تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است و از نظر دولت، اقتصاد مقاومتی برنامه راهبردی برای اعتلای اقتصادی کشور است.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی برای کشور راهگشا خواهد بود و این راهگشا بودن به زمان تحریم و غیرتحریم ربطی ندارد؛ تحقق اقتصاد مقاومتی در تمامی شرایط می تواند راهگشا باشد.

معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دولت پیگیری اقتصاد مقاومتی را از محوری ترین برنامه های خود می داند و این پیگیری با لغو تحریم ها متوقف نمی شود.

منبع : تسنیم

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.