5 دی, 1394
معاون اقتصادی وزیر اسبق امورخارجه در گفتگو با دفاع اقتصادی:

هر کس کالای ایرانی مصرف نکند، ضد ارزش قلمداد کنیم!

دکتر علیرضا شیخ عطار، معاون سابق اقتصادی وزارت امور خارجه و سفیرسابق ایران در آلمان، در گفتگو با خبرنگار دفاع اقتصادی، با اشاره به دو اندیشه اقتصادی غرب در مورد ایران گفت: رویکرد اقتصادی غرب در ایران تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نهادینه شدن اقتصاد لیبرال، البته بدون دموکراسی و تحت چهارچوبهای تئوریک سکولاریسم بوده است.

شیخ عطار افزود: در طول سال های بعد از انقلاب اسلامی متاسفانه در مبحث اقتصاد به علت حاکمیت اندیشه های سکولاریسم حتی بر اقتصاد دانان متدین، بجای نفی سکولاریسم، پارادوکس های جدید پا به عرصه گذاشت و اقتصاد اسلامی مجال بروز نیافت.

وی با بیان اینکه همواره در طول این سال ها تعارضات بین مفاهیم عدالت و توسعه، پیشرفت و خود اتکائی، اقتصاد جهانی و استقلل، اقتصاد خصوصی و دولتی ، امنیت سرمایه و انقلابی گری، وقت بسیاری را تلف کرد، عنوان داشت: متاسفانه سکولاریسم کماکان بر اقتصاد ما حاکم و الگوهای حاکم بر اذهان خواص و عوام همان الگوهای غربی ماند.

معاون اقتصادی سابق وزارت امور خارجه عنوان داشت: بحثهای متعارض فوق موجب عدم اجماع درتعریف جامع و مانع منافع ملی کشورمان گردید.

وی با اشاره به نگاه غرب به اقتصاد امروز و تهدیدها و راه های نفوذ گفت: یکی از تهدیدهای کنونی اقتصاد ایران که غرب به شدت از آن استقبال می کند، تداوم سیستم دلالی، اقتصاد رانتی و اقتصاد نفتی است.

شیخ عطار گفت: استقبال از مصرف گرایی و خصوصا علاقه تاریخی ایرانیان به کالاهای غربی، غلبه اندیشه سکولار بر تکنوکراتها حتی متدین، حاکمیت اخلاق سرمایه داران برای کوشش در کسب سودهای کوتاه مدت از دیگر تهدیدهای کنونی اقتصاد ایران است که بستر را برای نفوذ فراهم نموده است.

دکتر شیخ عطار گفت: اقتصاد مقاومتی یکی دیگر از اصول راهبردی است. اقتصاد مقاومتی را نه فقط برای رضایت بالا دستان بلکه به عنوان یک پارادیم منحصر به فرد در وجدان ها نهادینه کنیم که راه آن کشف و بالا بردن معتقدان راستین به آنها است.

وی در ادامه افزود: بایستی در بعد فرهنگ اقتصادی، کسب ثروت از راه حلال و بدون رانت خواری را در چارچوب تقویت منافع ملی به ارزش تبدیل کنیم.

سفیر سابق ایران در آلمان خاطر نشان کرد: برجام را نه فقط فرصت و نه فقط تهدید بشناسیم. نقاط ضعف آن خصوصاً در برهه پسا توافق را بشناسیم و این نقاط نفوذ را تقویت کنیم ولی برجام را تنها راه نجات ندانیم.

وی ادامه داد: مقاومت اقتصاد خود را از طریق حضور فناورانه و نیروی انسانی نخبه و خرید شرکت های دانش بنیان در خارج از کشور و توسعه صادرات با تنوع دادن به بازارهای هدف بیشتر کنیم.

شیخ عطار بهبود کیفیت کالای داخلی بر اساس احترام به مشتری را از دیگر راه ها عنوان داشت و گفت: در چارچوب اقتصاد مقاومتی بایستی تولید داخل را بر پایه کیفیت بالا تقویت نماییم. نباید به بهانه کیفیت تولیدات داخلی خصوصاً تجهیزات را خفه نکنیم و مصرف نکردن تولیدات داخلی را ضد ارزش جلوه دهیم.

وی با اشاره به اقتصاد بدون نفت، گفت: اقتصاد بدون نفت که از راه های موثر جهت تقویت اقتصاد و مبارزه با تهدیدهای اقتصادی است، با شعار محقق نمی شود. بزرگترین مخالفان آن دولتها و بزرگترین قربانیان اقتصاد نفتی صنعتگران می باشند. تحریم ها و افت قیمت نفت فضا را برای رشد داخلی صنعت ایجاد کرده است اما تجربیات قبلی در بازگشت حالت عادی بسیار تلخ بوده اند.

 

 

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.