2 دی, 1394
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق :

دولت از اجرای اقتصاد مقاومتی پشتیبانی کند

حجت اله عبدالملکی: وجود روحیه و فرهنگ جهادی در دولت از سایر قوا و سازمان های غیر دولتی ضرورت و اهمیت بیشتری دارد. وی در باره وظایف دولت در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: افزایش صادرات غیرنفتی باید به عنوان یکی از برنامه های اقتصادی دولت که در سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز وجود دارد مورد توجه بیشتر دولتمردان قرار بگیرد.

حجت اله عبدالملکی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) درباره وظایف دولت در قبال اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی به تراز گفت: اقتصاد مقاومتی برای همه اقشار از نهادهای حاکمیتی مانند دولت، مجلس و قوه قضاییه تا چه سطح عموم مردم و نهادهای غیردولتی نقش مشخصی را تعریف کرده است که برای عملیاتی کردن این اقتصاد همه ملزم به رعایت و انجام این وظایف هستیم. وی افزود: البته سهم و تاثیر دولت در به بار نشستن این سیاست ها از مابقی دستگاه ها و نهادها حاکمیتی و مردمی بیشتر است.

عبدالملکی با اشاره به جایگاه دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: دولت هم در حوزه برنامه ریزی و هم در عملکرد اجرایی نقش بسیار مهم وجدی دارد و شاید مهمترین نهاد موثر در اقتصاد مقاومتی دولت به معنای قوه مجریه باشد. وی در ادامه درباره وجود برخی از قوانین دست و پاگیر تصریح کرد: برای اجرای بهتر ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی باید برخی از قوانین کشور مانند قانون کار، بانکداری بدون ربا و قانون مالیاتی و بورس بازبینی و اصلاح شوند.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق درباره نقش مدیریت جهادی در اقتصاد مقاومتی به تراز گفت: قطعا بدون فرهنگ و روحیه جهادی اقتصاد مقاومتی نیز محقق نخواهد شد. وی افزود: اقتصاد مقاومتی دو رکن اساسی دارد که اولی تقویت تولید ملی و رکن دوم تقویت فرهنگ جهادی است. لذا مدیریت و نگاه جهادی برای تحقق اقتصاد مقاومتی یک رکن محسوب می شود.

این اقتصاددان افزود: وجود روحیه و فرهنگ جهادی در دولت از سایر قوا و سازمان های غیر دولتی ضرورت و اهمیت بیشتری دارد. وی در باره وظایف دولت در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: افزایش صادرات غیرنفتی باید به عنوان یکی از برنامه های اقتصادی دولت که در سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز وجود دارد مورد توجه بیشتر دولتمردان قرار بگیرد.

عبدالملکی تصریح کرد: به نظر می رسد با توجه به منطق اقتصادی، بهتر است دولت با پشتیبانی خود و اعطای مشوق های صادراتی به برخی از کالاها باعث افزایش صادرات و در نتیجه افزایش اشتغال شود. وی در باره نحوه حمایت از صادرات اظهار داشت: البته حمایت از صادرات باید به صورت موردی و با سنجش منطق اقتصادی صورت بگیرد مثلا صادرات در حوزه هایی که با نیازهای کشور در تداخل است باید به نحوی شکل بگیرد که دولت بتواند به تدریج این مشوق ها را لغو کرده و خود صادرکنندگان توان ادامه صادرات را بدون نیاز به پشتیبانی های دولت داشته باشند.

منبع : تراز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.