1 دی, 1394

استانداردسازی مفاهیم تخصصی اشتغال و روابط کار

مرکز آمار وزارت کار اعلام کرد: ۶۰۹ واژه تخصصی در بخش های روابط کار و اشتغال استانداردسازی شد.

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور انسجام، مقایسه پذیری و یافتن ابزارهای مطمئن برای ارتقای کیفیت تولید آمارهای رسمی کشور اقدام به استانداردسازی اقلام آماری در سطح ملی و سازمانی و ارائه مجموعه هایی در این خصوص کرد.

بر این اساس، به منظور دسترسی سریع تر و آسان تر به تعاریف و مفاهیم استاندارد و ارتقای فرهنگ آماری، جستجوی الکترونیکی این مفاهیم را با همکاری مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری طراحی و اجرا کرده است. اکنون این مجموعه شامل ۶۰۹ واژه تخصصی استاندارد شده در سطح ملی و سازمانی است.

این واژه ها گستره بزرگی از موضوع ها مانند مفاهیم تخصصی معاونت روابط کار، اشتغال، تعاون، بانک توسعه تعاون و سازمان های تابعه را که طی چند سال اخیر با همکاری کارشناسان تخصصی ذیربط استاندارد شده است، را شامل می شود.

همچنین در بر گیرنده مفاهیم استاندارد شده ملی که توسط مرکز آمار ایران در طرح های آماری به کار می رود است. از سوی دیگر دارای قابلیت جستجوی به صورت الفبایی و واژه ای نیز است. لذا کاربران درون و برون سازمانی می توانند با مراجعه به سامانه اطلاع رسانی آماری وزارت متبوع به آدرس www.amarkar.ir بخش تعاریف، مفاهیم و طبقه بندی های استاندارد، زیربخش جستجوی واژه از این خدمت استفاده کنند.

این مجموعه قابلیت بروزرسانی داشته و مفاهیمی که پس از این استاندارد شود، در اسرع وقت به مجموعه مذکور اضافه خواهند شد.

منبع : مهر

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.