3 آبان, 1394

ورود بخش تعاون جهت امداد به اقتصاد

رئیس اتاق تعاون ایران گفت: بسته ضد رکود دولت می‌تواند منجر به ایجاد شتاب در رونق اقتصادی شود.

بهمن عبدالهی با تاکید بر تقویت کامل بنگاه های اقتصادی بخش تعاونی جهت نقش آفرینی موثر در اقتصاد ایران گفت: اجرای بسته ضد رکود از سوی دولت گامی مناسب برای ایجاد شتاب در رونق اقتصادی است و مفاد آن را در راستای خواست بخش غیردولتی اقتصاد ارزیابی می شود.

رئیس اتاق تعاون ایران ظرفیت های ایجاد شده در بسته ضدرکودی دولت را در تحریک تقاضا و هدایت انگیزشی نقدینگی موجود به سمت تولید داخلی و نیز پرداخت بخشی از بدهی های دولت به پیمانکاران موثر دانست و این مسئله را در تسریع روند اجرای پروژه های عمرانی موثر ارزیابی کرد.

منبع : تراز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.